Par zīmju izvietošanu

Ielu norādes zīmju izvietošana uz pašvaldībai piederošām ielām un divu aizlieguma zīmju Nr. 302 “Braukt aizliegts” izvietošanu Višķu tehnikuma ciemā estrādes teritorijā.
Saskaņojums.