Par projektu Luknas un Višķu ezeru Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Lai iegūtu pareizu priekšstatu par turpmāk veicamajām darbībām Luknas un Višķu ezeru apsaimniekošanā, kā arī racionālu zivju resursu apsaimniekošanu tika izstrādāti Luknas un Višķu ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi. Projekta kopējās izmaksas 1930.10 euro, publiskais finansējums (Zivju fonda finansējums) 100%.