Par projekta realizāciju

Lai uzlabotu cīņu ar maluzvejnieku tīkliem un murdiem projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros tika iegādāta eholote Lowrance Hook 9. Projekta kopējās izmaksas 1087,00 euro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 804,38 euro, kas sastāda 74% no attiecināmajām izmaksām, Višķu pagasta pārvaldes līdzfinansējums 282,62 euro, kas sastāda 26% no attiecināmajām izmaksām.