Par pagastu

Ģerbonis

2001.gadā tika apsti  prināts Višķu pagasta ģerbonis un karogs. Ģerbonī attēloti trīs melni kurmji uz tumšsarkana lauka fona. Visi tie pavērsti vienā virzienā. Ģerboņa vēsture saistīta ar Višķu muižas īpašnieku Molu dzimtu, kurai bijis savs ģerbonis. Ģerbonis liecina par zemes apstrādātāju dzimtu, kuru darbs vainagojas ar godu un bagātību.

Skaitļi un fakti

Višķu pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Daugavpils novada ziemeļaustrumos. Robežojas ar Daugavpils novada Maļinovas, Dubnas, Ambeļu, Biķernieku un Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu. Attālums līdz galvaspilsētai Rīgai ~220 km., novada centram – Daugavpilij – 30 km. Pagastu šķērso starptautiskās automaģistrāles Pēterburga – Varšava posms

Daugavpils – Rēzekne un nozīmīga Dienvidaustrumlatgales iekšējās satiksmes maģistrāle – ceļš Dagda – Višķi – Nīcgale. Abas šīs maģistrāles krustojas Špoģu ciemā. Pagasta teritoriju šķērso arī starptautiska dzelzceļa līnija Varšava – Pēterburga. Platība 104,4 km2 . Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2006 bija 2217 iedzīvotāji, pagasta teritorijā ir četras lielākās apdzīvotās vietas: Špoģu ciemats, Višķu tehnikuma ciemats, Višķu ciemats un Vīgantu ciemats.

Reljefs pārsvarā lēzeni paugurains. Dziļākās ieplakas aizņem ezeri. Lielākie no tiem: Višķu (360 ha), Luknas (341 ha), Dotkas (22,6 ha), Boltaru (9,7 ha), Kivriņu (9,3 ha), Rogučkas (8 ha), Ostrovas (1,5 ha) ezers. Ziemeļaustrumos ar pagasta teritoriju robežo Vīragnes ezers (128,4 ha).

Lielākās upes: Dubna, kas tek caur Luknas un Višķu ezeru, un tās labā krasta pieteka Tartaka.Meži klāj
11,2%, purvi – 2,8% pagasta teritorijas, lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Visk_Konturs