Par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Lauku atbalsta dienests atbilstoši 2010. gada 13. jūlija MK noteikumu NR 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to” 7. punktam iesniedza Daugavpils novada pašvaldībai informāciju par 2017. gadā NLIZ. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem – nodokļu maksātājam iespēju savlaicīgi apstrīdēt, iespējams,  nepamatoti zemei piešķirto LAD statusu. NLIZ Višķu pagasta teritorijā var apskatīt šeit.