Par mantas atsavināšanau

Pašvaldības aģentūras „Višķi” materiālo vērtību norakstīšanas komisija pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu Nr.344 no 12.04.2012. par noteikumu „ Kārtība, kādā tiek norakstītas materiālās vērtības Daugavpils novada pašvaldības iestādēs” izvērtēja transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes slēdzienu no 22.04.2013 par traktora piekabes HTS 100, reģistrācijas Nr.P 8762 LT, izlaiduma gads 1989., atsavināšanu un nolēma.