Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Višķu pagasta teritorijā

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes pieņmto lēmumu “Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Višķu pagasta teritorijā nodošanu SIA “Atkritumu apsiamniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ar 2021. jūliju nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāks SIA “AADSO”, faktiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV 5404, tālr. 29636728, 29996760, 65449033, e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv.

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010) V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada 12.maija sasitošo noteikumu Nr. 12 par “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” prasībām- ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas.

Višķu pagasta iedzīvotājiem līdz 2021.gada 1. jūlijam ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.

Atkritumi tiks savākti katra mēneša pirmdienā, sākot no plskt 7-00, jautājumu rašanās gadījumā lūdzam zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem.

SIA “AADSO” darbinieki līgumu noslēgšanai ieradīsies:

  • 8. jūnijā- Špoģu vidusskolā, Šosejas ielā 3,
  • 9. jūnijā- Višķu bibliotēkā Aglonas ielā 30,
  • 10. jūnijā- Višķu tehnikumā, dienesta viesnīcā,
  • 11. jūnijā- Vīgantu grāmatu izsniegšanas punktā.

Līgumu noslēgšana augstākminētajos punktos notiks no plkst. 9-00, līdz plkst. 16-00.

Citkārt līgumus varēs noslēgt, aizpildot pieteikumu (pielikumā) un nosūtot uz e-pastu aadso.ligumi@inbox.lv vai personīgi ierodoties abonentu nodaļā Slāvu ielā 6, Daugavpilī.

Pieteikums fiziskām personām.

Pieteikums juridiskām personām.