Pankūku laiks Višķos

Ir pienācis pankūku laiks Višķos! Jestra noskaņa, atraktīvās sporta spēles, silta tēja un jaukas sarunas – tā ir Masļenica. 5.martā plkst.13:00, Silavišķu bibliotēkas laukumā, notiks Masļenica Vīgantos, kur visi varēs piedalīties dažādās tradicionālajās Masļenicas aktivitātēs, kā arī lustēties kopā ar Biķernieku pagasta kultūras centra sieviešu vokālo ansambli “Rjabinuška” un Vīgantu vīru priekšnesumiem. Pasākuma mērķis ir radīt bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem iespēju apzināt un iepazīt citu valstu un tautu kultūru un tradīcijas. Un viena no tām ir slāvu svētki “Masļeņica”, kas sasaucas ar latviešu Meteni.

Masļenica tās ir arī atvadas no ziemas, tāpēc cienājas tieši ar pankūkām, kas ir apaļas kā saule, kuru gaida atnākam, tāpēc 9.martā plkst.18:00, Višķu profesionālajā vidusskolā visi tiek aicināti uz Pankūku vakaru. Katram atnācējam būs iespēja pamācīties pankūku noslēpumus no labākajām un zinošākajām Višķu saimniecēm. Pēc kopīgas cepšanas notiks arī kopīgā pankūku noēšana. Meistarklases apmeklētājiem vien jāpaņem sava iemīļotā ievārījuma burciņa. —–

Višķu pagasta pārvalde nodrošina transportu uz Masļenicu Vīgantos 5.martā:
12:35 – Višķu veikals,
12:40 – Višķu tehnikums (pie Kamēlijām),
12:45 – Višķu pagasta pārvalde

Pieteikties transportam līdz 3.martam pa tālruni 29695069
Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītāja
Santa Matisāne
mob.29695069