Realizētie projekti

Projekts “Atbalsts Lauras Bicānes trešā albuma “Lauzīsimies cauri pūlim” izdošanai”

Projekta mērķis – piesaistīt finansējumu Lauras Bicānes trešā albuma “Lauzīsimies cauri pūlim” izdošanai
Projekta finansējums – 1000 EUR (Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai”)

Pieredzes apmaiņas brauciena uz Baltkrieviju organizēšana 35 sabiedriski aktīvām personām

Projekta mērķis – sniegt atbalstu Daugavpils novada sabiedriskajām organizācijām un sabiedriski aktīvām personām kontaktu dibināšanai ar Baltkrievijas sabiedriskajām organizācijām
Projekta finansējums – 2275 EUR, t.sk. Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” finansējums 1420 EUR, brauciena dalībnieku pašieguldījums 855 EUR.

Helmas Hansones triloģijas “Saules otrā puse” otrās un trešās daļas grāmatu izdošana

Projekta mērķis – nodrošināt Helmas Hansones triloģijas “Saules otrā puse” otrās un trešās daļas grāmatu izdošanai 100 eksemplāros
Projekta finansējums – 1510 EUR, t.sk. Daugavpils novada domes atbalsts no budžeta programmas “Atbalsta fonds biedrībai” finansējums 1510 EUR

Projekts “Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remonts”

Projekta mērķis – veikt Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remontu.
Projekta finansējums – 5000 EUR, t.sk. Valsts budžeta dotācija 5000 EUR
Projekta rezultāts – veikts Višķu Romas katoļu baznīcas galvenā altāra sienas remonts.

EZF projekti (14-03-ZL16-Z401201-000001) “Atpūtas vietas „Ūdensrozes” iekārtošana pie Luknas ezera” un (15-03-ZL16-Z401201-000001) “Laipas izbūve atpūtas vietā „Ūdensrozes” un ezera krasta grunts tīrīšana”

Atrašanās vieta kartē

Projektu mērķis – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, veicot atpūtas vietas “Ūdensrozes” iekārtošanu pie Luknas ezera un ezera krasta labiekārtošanu
Projektu finansējums – 5839,51 EUR, t.sk. 90% EZF finansējums 5255,56 EUR
Projekta rezultāts – iekārtota atpūtas vieta Luknas ezera krastā pie Višķu putnu novērošanas torņa.

EZF projekts (13-03-ZL16-Z401201-000008) „Višķi uz augšu”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, veicot Višķu putnu novērošanas torņa vienkāršoto rekonstrukciju.
Projekta izmaksas – 5690,51 EUR (3999,31 LVL), t.sk. 90% EZF finansējums 5121,46 EUR (3599,38 LVL).
Projekta rezultāts – atjaunots skatu tornis un nodrošināta tā droša izmantošana.

EZF projekts (12-03-ZL-Z401201-000017) “Višķu uz viļņa”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – uzlabot tūrisma infrastruktūras kvalitāti un dažādot tūrisma pakalpojumus Višķu pagastā, lai saglabātu teritorijas apdzīvotību un veicinātu Višķu pagasta publisko ezeru kā tūrisma objektu pievilcību.
Projekta izmaksas – 28443,41 EUR (19 990,14 LVL), t.sk. 90% EZF finansējums 25599,07 EUR (17 991,13 LVL).
Projekta rezultāts – atjaunota laivu stacija, iztīrīts laivu kanāls un ierīkota laivu piestātne.

ELFLA projekts (10-03-LL24-L413203-000001) “Tirgus laukuma izveidošana Višķu pagastā”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – atbalstīt un dažādot sabiedriskās aktivitātes, kas nodrošina vai veido tirgu un atpazīstamību vietējam produktam ar pievienoto vērtību.
Projekta izmaksas – 14050,03 EUR (9874,42 LVL), t.sk. 90% ELFLA finansējums 12645,03 EUR (8886,98 LVL)
Projekta rezultāts – izveidots tirgus laukums, kur vietējie zemnieki, mājražotāji un citi lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji un amatnieki var realizē savas preces un piedāvāt pakalpojumus.

ELFLA projekts (09-03-LL24-L413101-000001) “Pārvietojamo sanitāro sistēmu iegāde”

Atrašanās vieta kartē

Projekta mērķis – Infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta izmaksas – 15876,01 EUR (11 157,72 LVL), t.sk. ELFLA finansējums 90% 11 907 EUR (8 368,29 LVL)
Projekta rezultāts – iegādātas 28 pārvietojamās sanitārās sistēmas, kas tiek izmantotas sanitārās tīrības nodrošināšanai pie sabiedriskiem objektiem un publisko pasākumu laikā.