Par


Biedrība „Višķu attīstībai” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura Višķu pagasta teritorijā darbojas kopš 2009.gada. Biedrības darbības mērķis ir realizējot dažādus infrastruktūras sakārtošanas un pakalpojumu pilnveidošanas projektus, uzlabot Višķu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kopš dibināšanas biedrība aktīvi meklē iespējas, lai piesaistītu finansējumu dažādu Višķu pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai, piemēram, apkārtējās vides sakopšanai, jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanai un dažādošanai, brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai, publisko ezeru apsaimniekošanai, kultūrvides attīstīšanai u.c.
Biedrības saimniecisko darbību organizē valde, kuras sastāvā ir divi valdes locekļi un valdes priekšsēdētājs. Biedrības valdes līdzšinējā darbība un pieredze apliecina tās spēju veiksmīgi īstenot projektus un sasniegt biedrības izvirzītos mērķus.

Biedrības kontaktpersona:
Jānis Vanags, t.+371 25950619, e-pasts janis.vanags[at]viski.lv

Rekvizīti:
Biedrība “Višķu attīstībai”
Reģ.Nr.40008143795
Juridiskā adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481
Norēķinu konts A/S “SWEDBANK” LV65HABA0551032677468