Aktuāli

Pabeigti būvdarbi ELFLA projektā (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010) “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”

2018.gada 19.oktobrī Daugavpils novada būvvalde pieņēma būvdarbus, kurus būvuzņēmējs SIA “Apola-D” veica, realizējot biedrības “Višķu attīstībai” projektu “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”.
Projekta ietvaros tika pabeigta laivu piestātnes kanāla nogāžu nostiprināšana, ceļa seguma izbūve piebraukšanai pie laivu stacijas un no laivu stacijas līdz ezera krasta līnijai, kāpņu izbūve nokļūšanai līdz piestātnes koka klāju konstrukcijām, celiņu izbūve un koka tiltiņa izbūve grāvja šķērsošanai pludmales virzienā, aizsargapmaļu ap laivu staciju izbūve, teritorijas planēšana un zālienu atjaunošana, margu uzstādīšana un atpūtas vietas izveidošana pie pirts un citi projektā paredzētie darbi.

Projetka izmaksas bija 36343,68 EUR, no kurām 32709,31 EUR (90%) finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), bet 3634,37 EUR (10%) projekta īstenošanai ir piešķīrusi Daugavpils novada dome.

Informāciju sagatavoja biedrības “Višķu attīstībai” valdes priekšsēdētājs J.Vanags

ELFLA projekta (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010) “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana” īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 23.novembrim

Atbilstoši plānotajam projekta īstenošanas grafikam un noslēgtajam būvdarbu līgumam, tika plānots, ka būvdarbi, projekta ietvaros, tiks veikti no 2017.gada 20.jūlija līdz 2017.gada 1.septembrim.
Diemžēl, neparedzēti augstā ūdens līmeņa Luknas ezerā dēļ un ņemot vērā arī turpmāko meteoroloģisko prognozi, kas liecina par ievērojamu nokrišņu daudzumu un prognozējamu augstu ūdenslīmeni, būvdarbus 2017.gadā plānotajā termiņā īstenot nebūs iespējams. Tāpēc, lai projektu realizētu, biedrība ar būvnieku ir vienojusies par būvdarbu veikšanas termiņa pagarinājumu līdz 2018.gada 1.septembrim.

Izmaiņas būvdarbu izpildes grafikā ir saskaņotas ar Lauku atbalsta dienestu un ir saņemts lēmums par ELFLA projekta (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010) “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana” īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 23.novembrim.

Informāciju sagatavoja biedrības “Višķu attīstībai” valdes priekšsēdētājs J.Vanags

ELFLA projekta (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010) “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana” ietvaros noslēgts būvdarbu līgums

2017.gada 28.jūnijā biedrība “Višķu attīstībai” ar konkursa kārtībā izvēlēto būvnieku SIA “APOLA D” noslēdza līgumu par Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošanu ELFLA projekta Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010 ietvaros.
Saskaņā ar būvdarbu līgumu, būvdarbi tiks uzsākti ne vēlāk kā 2017.gada 20.jūlijā un tiks pabeigti līdz 2017.gada 1.septembrim.

Projekta tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā un sociālajos portālos.

Informāciju sagatavoja biedrības “Višķu attīstībai” valdes priekšsēdētājs J.Vanags

Ar biedrības “Višķu attīstībai” atbalstu izdots Lauras Bicānes trešais albums „Lauzīsimies cauri pūlim”

Laura Bicāne ir dziesminiece no Daugavpils novada Višķiem. Vairāku gadu laikā izkopusi savu daiļradi, koncertējusi, kā arī izdevusi divus studijas albumus: „Es tikai ļaujūs” (2013) un „Trīspuksti” (2015). Šī gada 2017.gada 25.maijā dienasgaismu ieraudzījis trešais albums „Lauzīsimies cauri pūlim”.

Albumā apkopotas 10 kompozīcijas latviešu, latgaliešu un angļu valodās. Albuma vadmotīvs atklāts albuma nosaukumā. „Lauzīsimies cauri pūlim” ir frāze no dziesmas „Skolotāja šūpoles”.

Laura sevi pierādījusi mūzikā un nesusi Daugavpils novada vārdu Eirovīzijas nacionālajā atlasē, piedalījusies dažādos mūzikas un kultūras projektos: „Jauna slavas dziesma”, „Muzeju nakts”, „Baznīcu nakts”, „Muzykys skrytuļs”. Laura sadarbojas ar populārām grupām, kā, piemēram latgaliešu pozitīvā roka grupu „Dabasu Durovys” un leģendāro grupu „ELPA”. Lauras balsi var dzirdēt arī televīzijā, Rīgas Adventa mūzikas svētku un projekta „Latvijas lepnums” ietvaros. Arī turpmāk dziesminiece plāno aktīvi darboties mūzikas laukā un nest novada un Višķu vārdu tālāk Eiropā un pasaulē.

Apstiprināts ELFLA projekts (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010) “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”

2016.gada 23.novembrī apstiprināts ELFLA projekts (Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010) “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”
Biedrības “Višķu attīstībai” projekts “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas uz sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošanas” ir izturējis projektu atlasi un ieguvis tiesības, veiksmīgas projekta īstenošanas rezultātā, saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālo atbalstu 90% apmērā no projekta kopējām izmaksām 32709,31 EUR. Projekta kopējās izmaksas veido 36343,68 EUR. 10% līdzfinansējumu projekta īstenošanai ir piešķīrusi Daugavpils novada dome.
Projekta mērķis ir uzlabot Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciema sabiedrisko infrastruktūru, veicot Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas un sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošanu.

Līdz 2017.gada 17.oktobrim projekta ietvaros tiks veikta kanāla nogāžu nostiprināšana ar laukakmeni, nogāzes pret laivu staciju un līdz koka klāju konstrukcijām izlikšana ar betona plāksnēm, pabeidzot nogāžu nostiprināšanu,
ceļa seguma izbūve izbūve piebraukšanai pie laivu stacijas un ceļa seguma izbūve no laivu stacijas līdz ezera krasta līnijai,
kāpņu izbūve nokļūšanai līdz koka klāju konstrukcijām,
bruģa celiņu un bruģa aizsargapmaļu ap laivu staciju izbūve, celiņu uzbūve un koka tiltiņa izbūve grāvja šķērsošanai pludmales virzienā,
teritoriju no laivu stacijas (estrādes virzienā), no sabiedriskās pirts ēkas līdz ezera krasta līnijai, no laivu stacijas līdz grāvītim pludmales virzienā planēšana un zāliena atjaunošana, pludmales krasta līnijas reljefa izlīdzināšana
lietus ūdens novadīšanas grāvja ierīkošana,
krāsotu tērauda konstrukcijas margu uzstādīšana pie pirts terases un pandusa, masīvkoka galda un solu uzstādīšana pie pirts terases

Projekta pieteikums tika sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā un sociālajos portālos.
Informāciju sagatavoja biedrības “Višķu attīstībai” valdes priekšsēdētājs J.Vanags