Novada domē noritēja gadskārtējās VZD reģionu dienas

16.martā Daugavpils novada domes ēkā noritēja gadskārtējās Valsts Zemes dienesta Reģionu dienas, kurās pašvaldību un citu ar nekustamo īpašumu nozari saistītu organizāciju speciālistus informēja par aktualitātēm dienesta darbības jomās.

Latgales reģionu nodaļas vadītāja Irina Line pasniedza pateicības un apbalvojumus par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu zemes reformas pabeigšanā. Pateicības ieguva Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska, Demenes pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Tatjana Veļičko, Ilūkstes novada, Preiļu novada, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada pašvaldības.

Reģionu dienās VZD darbības jomas speciālisti informēja par Kadastra un Zemesgrāmatas integrēto pakalpojumu ieviešanas pirmā gada rezultātiem. VZD pārstāvji pastāstīja par gaidāmajām izmaiņām kadastra datu reģistrācijā un būvju klasifikācijā, par paveikto adrešu kārtošanas jomā, zemes reformas norisi un plānotajām izmaiņām kadastrālajā vērtēšanā 2017. gadā.

Sākot ar 2017. gadu, nosakot kadastrālās vērtības daudzfunkcionālām ēkām, atsevišķi tiks nodalītas „jaunās” ēkas, kas pirmreizēji pieņemtas ekspluatācijā pēc 2000. gada. Jauno daudzfunkcionālo ēku kadastrālās vērtības palielināsies un tuvināsies nekustamā īpašuma darījumu cenām. Jau šogad ar mērķi regulēt nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauku zemei ir ieviestas speciālās vērtības – tās veido lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālā vērtība, kurai piemērots 10% pieauguma ierobežojums. Speciālās vērtības lauku zemei un nodokļa ierobežojumu piemēros turpmākos 10 gadus – līdz 2026. gadam.

VZD datu publicēšanas portāls kadastrs.lv pagājušajā gadā papildināts ar virkni jaunu iespēju, kuru mērķis ir mūsdienīga informācijas un pakalpojumu pieejamība e-vidē. Pasākuma dalībnieki varēs uzzināt, kā jaunās iespējas pārvērst ieguvumos ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībām, piemēram, par tematisko karšu un citu ģeotelpisko datu izmantošanu ikdienas darbu procesos. Piemēram, VZD ir sagatavojis tematiskās kartes. “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums” noderēs lauku zemju īpašniekiem, lai uzzinātu savu zemes vienību novērtējumu, kā arī ikvienam interesentam sniegs pārskatu par lauku zemes kvalitāti reģionālā mērogā. “Nekustamā īpašuma lietošana mērķu karte” noderēs īpašniekiem un teritoriju plānotājiem, jo mērogā 1:5000 diagrammas veidā attēlota detalizēta informācija par katras zemes vienības lietošanas mērķiem.

VZD pārstāvji skaidroja, kādas izmaiņas veiktas likumdošanas aktos, kas ietekmēs pašvaldību darbu un iedzīvotājus jau šogad un kam gatavoties nākamajā gadā. Starp tiem ir jaunie adresācijas noteikumi, izmaiņas zemes ierīcības regulējumā un zemes pārvaldības likuma ieviešana.

Pašvaldību būvvaldes un ar nozari saistītie speciālisti saņēma informāciju par pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas niansēm Kadastrā un skaidrojumu, kā notiek datu apmaiņa Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ietvaros šodien un kā tā attīstīsies turpmākajā nākotnē.

FOTOGALERIJA

Avots: VZD