Noslēdzies zīmējumu konkurss “Mana Latvija – Višķu pagastā”

Katru gadu,svinot valsts svētkus, uz mirkli piesienam savas domas māju, dzimtenes, valsts jēdzieniem, pārdomājam, kas mums katram ir Latvija.

Bet Latvija nav nekas tāls un nezināms, neaptverams. Tā ir tepat, sākas un beidzas ar katru no mums, tepat mūsu mājās, mūsu ciemā, pagastā vai pilsētā.
Tāpēc novembrī, kad gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai un to svinējām, aicinājām kopā ar bērniem un skolēniem runāt par Latviju, kas ir tepat savās mājās, savā vai kaimiņu pagastā – Višķu pagastā un savas pārdomas atspoguļot vizuālā darbā.

Lai arī tika iesniegti 9 radošie darbi, uzskatām, ka tie visi ir lieliski – liek sajust, ko katram nozīmē mājas, kas katram ir Višķi.
Lai radošums neizsīkst, tāpat arī vēlme radīt un darīt.

Sirsnīgi pateicamies visiem dalībniekiem, vecākiem un skolotājiem! Lai gaiša un priekpilna, ģimeniska gatavošanās Ziemassvētkiem!

!! Ar katru sazināsimies personīgi un nodosim balvas.