Noslēdzies projekts ‘Višķu muižas parka atjaunošana un labiekārtošana”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Noslēdzies projekts ‘Višķu muižas parka atjaunošana un labiekārtošana” Nr. 14-03-LL24-L413201-000006.

Biedrība “Višķu pērle” ir veiksmīgi realizējusi projektu ‘Višķu muižas parka atjaunošana un labiekārtošana” Nr. 14-03-LL24-L413201-000006.

Projekts skar ļoti populāru vietējās nozīmes atpūtas vietu Višķu pagastā, kura ir iecienīta ne tikai vietējo pagasta iedzīvotāju vidū, bet šeit labprāt atpūtu bauda arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Projekta ietvaros veiktās parka teritorijas atjaunošanas un labiekārtošanas aktivitātes pavēra iespēju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pagasta ciemiņiem baudīt skaisto Luknas ezera krastu, ievirzot atpūtnieku plūsmas  tam paredzētajās, organizētajās vietās. Parks kļuva pievilcīgāks pastaigām ģimenēm ar bērniem,  jo parka teritorijā izvietotas akmens skulptūras, kuras piešķir kopējam parka ansamblim pasakai līdzīgu noskaņu.
Projekts tika realizēts laika posmā  no 2015.gada 20.aprīļa  līdz 2015.gada 31.jūlijam.
Projekta kopējās izmaksas satādīja 27929,99 EUR, no kurām publiskais ELFAfinansējums sastādīja 25 36,99 EUR, jeb 90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekts realizēts saskaņā ar apstiprinātajām projekta aktivitātēm.

—–

Informāciju par projektu sagatavoja Biedrības ‘Višķu pērle”
Valdes loceklis A.Vansovičs