Neapstrādātās lauksaimniecības zemes 2022.gadā Višķu pagasta teritorijā

Bez adreses 44980010010 3,0000 Nekopts
Bez adreses 44980010011 3,4000 Nekopts
Bez adreses 44980010012 1,6000 Nekopts
“Janīna” 44980010013 7,3000 Nekopts
Bez adreses 44980010020 16,4000 Nekopts
Bez adreses 44980010020 16,4000 Nekopts
“Silpurenes” 44980010022 1,3000 Nekopts
Bez adreses 44980010034 4,0000 Nekopts
“Gleizdi” 44980010037 4,2800 Nekopts
“Gleizdi” 44980010037 4,2800 Nekopts
“Gleizdi” 44980010037 4,2800 Nekopts
Bez adreses 44980010052 1,9000 Nekopts
“Māli” 44980010055 4,5000 Nekopts
Bez adreses 44980010056 2,1300 Nekopts
“Kamoliņi” 44980010075 6,4200 Nekopts
“Tēvzeme” 44980010080 9,8800 Nekopts
Bez adreses 44980010081 1,9600 Nekopts
Bez adreses 44980010111 1,2000 Nekopts
Bez adreses 44980010142 1,0500 Nekopts
“Stārķi” 44980010170 3,7000 Nekopts
Bez adreses 44980010173 1,3000 Nekopts
“Matrjona” 44980010174 3,0000 Nekopts
“Glorija” 44980010184 1,0900 Nekopts
Bez adreses 44980010186 1,1900 Nekopts
Bez adreses 44980010188 3,1000 Nekopts
Bez adreses 44980010214 1,2300 Nekopts
Bez adreses 44980010216 2,0000 Nekopts
Bez adreses 44980010218 5,9000 Nekopts
Bez adreses 44980010225 2,8000 Nekopts
“Kalēji” 44980010227 1,2400 Nekopts
Bez adreses 44980010228 4,0100 Nekopts
“Plaukas” 44980010235 4,7500 Nekopts
“Vepruki” 44980010243 5,8000 Nekopts
Bez adreses 44980010264 1,0100 Nekopts
Bez adreses 44980010265 1,0800 Nekopts
Bez adreses 44980010273 2,4000 Nekopts
Bez adreses 44980010314 7,8000 Nekopts
Bez adreses 44980010316 6,7700 Nekopts
Bez adreses 44980010324 1,5700 Nekopts
Bez adreses 44980010335 1,5000 Nekopts
Bez adreses 44980010352 2,1000 Nekopts
Bez adreses 44980010358 1,5000 Nekopts
Bez adreses 44980010359 5,5000 Nekopts
Bez adreses 44980010361 4,3000 Nekopts
“Strazdiņi” 44980010377 3,5100 Nekopts
“Latgales bekons 1” 44980010425 5,0300 Nekopts
Bez adreses 44980010428 2,5300 Nekopts
Bez adreses 44980010429 6,2600 Nekopts
Bez adreses 44980010442 4,3900 Nekopts
Bez adreses 44980010444 7,6700 Nekopts
Bez adreses 44980010451 1,2300 Nekopts
Bez adreses 44980010454 13,0000 Nekopts
Bez adreses 44980010463 4,3800 Nekopts
Bez adreses 44980010480 1,4500 Nekopts
Bez adreses 44980010483 5,0500 Nekopts
Bez adreses 44980010508 3,4300 Nekopts
Bez adreses 44980010509 1,9600 Nekopts
Bez adreses 44980010515 1,3000 Nekopts
Bez adreses 44980010525 1,5000 Nekopts
Bez adreses 44980010547 2,6700 Nekopts
Bez adreses 44980010559 2,6200 Nekopts
Bez adreses 44980020001 1,4000 Nekopts
Bez adreses 44980020006 5,6000 Nekopts
“Krūmi” 44980020015 1,7500 Nekopts
Bez adreses 44980020019 7,3900 Nekopts
“Niedres” 44980020020 1,7700 Nekopts
“Cigoriņi” 44980020021 2,2000 Nekopts
“Cigoriņi” 44980020021 2,2000 Nekopts
“Oši” 44980020025 8,2700 Nekopts
Bez adreses 44980020032 1,6000 Nekopts
“Atkušņi” 44980020033 5,7300 Nekopts
Bez adreses 44980020042 2,1000 Nekopts
“Dekšņi” 44980020051 5,0000 Nekopts
Bez adreses 44980020054 4,4000 Nekopts
Bez adreses 44980020059 3,1000 Nekopts
“Mūri” 44980020079 2,1300 Nekopts
“Matisāne” 44980020088 1,1000 Nekopts
Bez adreses 44980020111 8,2600 Nekopts
Bez adreses 44980020113 2,4000 Nekopts
Bez adreses 44980020118 4,7000 Nekopts
Bez adreses 44980020127 1,6000 Nekopts
“Kamenes” 44980020128 1,6900 Nekopts
Bez adreses 44980020146 1,4000 Nekopts
Bez adreses 44980020149 5,0400 Nekopts
Bez adreses 44980020152 1,2900 Nekopts
Bez adreses 44980020154 4,0000 Nekopts
Bez adreses 44980020158 1,6700 Nekopts
Bez adreses 44980020162 1,7800 Nekopts
Bez adreses 44980020175 2,2900 Nekopts
Bez adreses 44980020186 12,6700 Nekopts
Bez adreses 44980020189 1,1000 Nekopts
Bez adreses 44980020190 7,6000 Nekopts
Bez adreses 44980020192 2,0000 Nekopts
Bez adreses 44980020194 1,8100 Nekopts
Bez adreses 44980020197 2,3000 Nekopts
“Upmalas” 44980030001 5,3000 Nekopts
Bez adreses 44980030004 1,5000 Nekopts
Bez adreses 44980030005 3,2000 Nekopts
Bez adreses 44980030006 2,4000 Nekopts
“Aldi” 44980030009 9,3000 Nekopts
“Kliči” 44980030018 3,3000 Nekopts
Bez adreses 44980030022 2,3000 Nekopts
Bez adreses 44980030031 2,3000 Nekopts
Bez adreses 44980030042 3,0000 Nekopts
Bez adreses 44980030043 5,5000 Nekopts
Bez adreses 44980030051 1,4500 Nekopts
“Uzkalni” 44980030058 1,5000 Nekopts
“Meža mājas” 44980030064 2,2000 Nekopts
“Oliņu mājas” 44980030065 3,2200 Nekopts
“Sudrabkārkli” 44980030072 1,7200 Nekopts
Bez adreses 44980030100 8,1700 Nekopts
“Zabornaja” 44980030101 5,1000 Nekopts
Bez adreses 44980030102 1,1000 Nekopts
Bez adreses 44980030106 2,4100 Nekopts
“Bērziņi” 44980030112 1,8000 Nekopts
Bez adreses 44980030116 3,1600 Nekopts
Bez adreses 44980030117 4,7800 Nekopts
Bez adreses 44980030119 1,6400 Nekopts
“Pauguri” 44980030121 3,2000 Nekopts
“Piekrasti” 44980030122 2,5000 Nekopts
Bez adreses 44980030125 1,9500 Nekopts
“Cepurnieki” 44980030130 5,2800 Nekopts
Bez adreses 44980030134 5,8000 Nekopts
Bez adreses 44980030134 5,8000 Nekopts
“Rasas” 44980030139 4,5000 Nekopts
“Kastaņas” 44980030141 2,2600 Nekopts
Bez adreses 44980030143 1,8000 Nekopts
Bez adreses 44980030143 1,8000 Nekopts
“Pilsmales” 44980030160 8,1100 Nekopts
“Jostiņas” 44980030167 1,8000 Nekopts
“Smilšu mājas” 44980030173 1,0300 Nekopts
Bez adreses 44980030174 2,1788 Nekopts
Bez adreses 44980030177 3,1355 Nekopts
“Daniševkas pareizticīgo draudze” 44980030184 8,9700 Nekopts
Bez adreses 44980030192 4,0200 Nekopts
Bez adreses 44980030197 1,5000 Nekopts
Bez adreses 44980030198 2,3400 Nekopts
Bez adreses 44980030198 2,3400 Nekopts
Bez adreses 44980030198 2,3400 Nekopts
Bez adreses 44980030198 2,3400 Nekopts
Bez adreses 44980030198 2,3400 Nekopts
“Zvejnieki” 44980030204 1,1000 Nekopts
“Zvejnieki” 44980030204 1,1000 Nekopts
Bez adreses 44980030209 1,1100 Nekopts
Bez adreses 44980030226 3,6400 Nekopts
Bez adreses 44980030228 7,2900 Nekopts
Bez adreses 44980030236 1,0500 Nekopts
Bez adreses 44980030243 6,3400 Nekopts
Bez adreses 44980030244 13,3100 Nekopts
Bez adreses 44980030277 15,4000 Nekopts
Bez adreses 44980030288 1,7300 Nekopts
Bez adreses 44980030294 1,5300 Nekopts
Bez adreses 44980030296 1,2900 Nekopts
Bez adreses 44980030296 1,2900 Nekopts
Bez adreses 44980030300 1,4300 Nekopts
Bez adreses 44980030307 2,6000 Nekopts
Bez adreses 44980030308 1,2000 Nekopts
Bez adreses 44980030312 1,7400 Nekopts
Bez adreses 44980030316 1,2000 Nekopts
“Catlakši 6” 44980040001 4,3400 Nekopts
“Smaņi 1” 44980040013 2,3000 Nekopts
“Spolītes” 44980040078 2,6000 Nekopts
Bez adreses 44980040085 2,5000 Nekopts
Bez adreses 44980040086 4,4000 Nekopts
Bez adreses 44980040102 2,3400 Nekopts
“Graviņi” 44980040137 1,5000 Nekopts
“Cielaviņas” 44980040140 4,9000 Nekopts
Bez adreses 44980040160 2,5000 Nekopts
“Dzintari” 44980040168 1,3100 Nekopts
“Dzirksteles” 44980040189 1,2000 Nekopts
“Zaķīši” 44980040191 2,4600 Nekopts
“Ķiegeļu mājas” 44980040305 1,7000 Nekopts
Bez adreses 44980040310 5,6600 Nekopts
Bez adreses 44980040312 3,7547 Nekopts
Bez adreses 44980040329 1,3500 Nekopts
Bez adreses 44980040353 4,5900 Nekopts
Bez adreses 44980040426 1,2200 Nekopts
Bez adreses 44980040439 1,8400 Nekopts
Bez adreses 44980040448 1,9000 Nekopts
Bez adreses 44980040467 1,5000 Nekopts
Bez adreses 44980040469 1,6200 Nekopts
“Ūdens attīrīšanas stacija” 44980040510 1,5300 Nekopts
Bez adreses 44980040511 2,5000 Nekopts
Bez adreses 44980050004 2,4000 Nekopts
“Jurberti” 44980050020 2,2700 Nekopts
“Meijas” 44980050071 2,0700 Nekopts
“Ūdensapgāde” 44980050082 2,8343 Nekopts
“Ūdensapgāde” 44980050082 2,8343 Nekopts
“Ūdensapgāde” 44980050082 2,8343 Nekopts
“Svetlanka” 44980050141 2,2000 Nekopts
“Ostrovs” 44980050164 5,2800 Nekopts
“Ostrovs” 44980050164 5,2800 Nekopts
“Ostrovs” 44980050164 5,2800 Nekopts
“Ostrovs” 44980050164 5,2800 Nekopts
“Ostrovs” 44980050164 5,2800 Nekopts
“Ostrovs” 44980050164 5,2800 Nekopts
“Natali” 44980050174 2,3200 Nekopts
“Natali” 44980050174 2,3200 Nekopts
Bez adreses 44980050190 3,3000 Nekopts
“Veckalnu mājas” 44980050195 1,9100 Nekopts
“Veckalnu mājas” 44980050195 1,9100 Nekopts
“Veckalnu mājas” 44980050195 1,9100 Nekopts
Bez adreses 44980050198 1,6000 Nekopts
“Ezeriņi” 44980050199 1,8400 Nekopts
“Ceļa mājas” 44980050200 1,1000 Nekopts
“Rītausmas” 44980050223 1,3100 Nekopts
“Rītausmas” 44980050223 1,3100 Nekopts
Bez adreses 44980050232 5,7000 Nekopts
Bez adreses 44980050235 1,1000 Nekopts
Bez adreses 44980050249 1,2000 Nekopts
“Ezermeži” 44980050251 2,2900 Nekopts
“Ostrovki” 44980050257 1,8000 Nekopts
Bez adreses 44980050263 1,1000 Nekopts
Bez adreses 44980050304 4,7300 Nekopts
Bez adreses 44980050326 1,0711 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050401 12,7700 Nekopts
Bez adreses 44980050406 2,1100 Nekopts
Bez adreses 44980050407 1,4000 Nekopts
Krāslavas iela  28 44980050444 1,4900 Nekopts
Bez adreses 44980050445 2,9400 Nekopts
Bez adreses 44980050448 2,5600 Nekopts
44980050458 1,9700 Nekopts
Bez adreses 44980050459 1,3000 Nekopts
“Cīruļmājas 1” 44980050460 1,1100 Nekopts
Bez adreses 44980050513 5,8300 Nekopts
Bez adreses 44980050514 1,2000 Nekopts
“Alejas” 44980050595 1,0600 Nekopts
Bez adreses 44980050597 1,7400 Nekopts
Bez adreses 44980050620 4,7700 Nekopts
“Bāzes stacija” 44980050623 1,0800 Nekopts
Bez adreses 44980050626 3,4300 Nekopts
Bez adreses 44980050629 1,1200 Nekopts
Bez adreses 44980050630 14,1500 Nekopts
Bez adreses 44980050656 1,1200 Nekopts
Bez adreses 44980050657 4,2000 Nekopts
Bez adreses 44980050660 1,9900 Nekopts
Bez adreses 44980050662 1,4900 Nekopts
Bez adreses 44980050669 1,7318 Nekopts
“Eži” 44980050679 1,0900 Nekopts
Bez adreses 44980050696 1,0600 Nekopts
Bez adreses 44980050711 1,3400 Nekopts
“Asari” 44980050755 2,1000 Nekopts
“Lakstīgalas” 44980060028 2,4500 Nekopts
“Pārslas” 44980060029 1,1500 Nekopts
“Mērnieki” 44980060051 3,7000 Nekopts
“Auzāni” 44980060119 1,7000 Nekopts
“Ķirši” 44980060128 4,9000 Nekopts
Bez adreses 44980060135 2,4000 Nekopts
Bez adreses 44980060139 1,2000 Nekopts
“Māllēpes” 44980060164 2,6200 Nekopts
Bez adreses 44980060225 5,7000 Nekopts
Bez adreses 44980060255 1,1900 Nekopts