Mednieku biedrības “Debri” šautuves izveide Višķu pagastā

Mednieku biedrība “Debri” ir noslēgusi projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000016 “Mednieku biedrības “Debri” šautuves izveide Višķu pagastā” realizēšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta mērķis bija 2017.gadā izveidot 100m. atklāto šautuvi ar kustīgo mērķi. Ka arī veicināt sadarbības stiprināšanu  starp medniekiem un mednieku kolektīviem , pilnveidot šaušanas iemaņas esošajiem  un apgūt šaušanas prasmes topošajiem medniekiem, nodrošināt vietējai sabiedrības, īpaši jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.Projekta kopējās izmaksas: EUR 63023.78, no tām, publiskais ELFLA finansējums: EUR 45 000.