Lielā ūdens iesvētīšana Višķos

19.janvārī Pareizticīgo Baznīca svinēja kunga Kristību svētkus. Šajā dienā mēs atceramies , kā pravietis Jānis kristīja mūsu Pestītāju Jēzu Kristu Jordānas ūdeņos.  Šajā dienā upēs, ezeros un citās dabiskās ūdenstilpnēs tiek svētīts ūdens.  Lai gan šis rituāls visbiežāk tiek saistīts ar Austrumu baznīcu, kas to ierasti arī organizē, šī tradīcija aizsākās IV gadsimtā Ēģiptē.  Pēc pareizticīgo garīdznieku vārdiem, gremdēšanās ūdeņos ir  traktējama  kā sevis pārvarēšana, apziņas un ķermeņa attīrīšana, kurā, sekojot vēlmei un pārliecībai, var piedalīties ikviens. Arī šogad Latvijas pareizticīgo baznīcas Maskovskas Dievmātes Patvēruma draudze un Višķu pagasta pārvalde aicināja visus interesentus uz Lielo ūdens iesvētīšanu Višķos. Latvijas Pareizticīgo baznīcas Daugavpils apriņķa prāvests, virspriesteris tēvs Dionīsijs Gorjunovs un Maļinovas Svētā Pravieša Elijas pareizticīgo draudzes priesteris  tēvs Aleksandrs Jukimovičs  Luknas ezerā veica Lielo ūdens iesvētīšanu un aicināja tos, kuriem ir vēlēšanās gremdēties iesvētītajos Luknas ezera ūdeņos.  Iespēju pārvarēt sevi, attīrīt apziņu un ķermeni izmantoja daudzi Višķu pagasta un Daugavpils novada un pilsētas  iedzīvotāji. Luknas ezera svētīto ūdeni nobaudījušie dalījās savās sajūtās ar pasākuma apmeklētājiem. Visiem kas apmeklēja pasākumu tika piedāvāta silta tēja, pankūkas un iespēja izkarsēties Višķu pagasta sabiedriskajā pirtī.

Fotogalerija

Višķu sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis