LIELĀ ŪDENS IESVĒTĪŠANA VIŠĶOS

No seniem laikiem 19. janvārī pēc jaunā stila, dienā, kad Pareizticīgā Baznīca svin vienus no gada lielākajiem svētkiem – Kunga Kristīšanas svētkus, kurus dēvē arī par Dieva Parādīšanās svētkiem – Dieva Trīs Personu (Svētās Trijādības) atklāšanos cilvēka veidolā, tiek kalpota Lielā ūdens iesvētīšanas kārta. Šīs tradīcijas aizsākumi meklējami pašos kristietības aizsākumos, kad to ar iegremdēšanos Jordānas ūdeņos savas kristīšanas laikā aizsāka pats Jēzus Kristus.

Višķu pagastā ir izveidojusies tradīcija – jau trešo gadu notiek pasākums “Lielā ūdens iesvētīšana Višķos”, ko organizē Latvijas pareizticīgās baznīcas Maskovskas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīcas draudze un Višķu pagasta pārvalde. Dienā, kad ūdenim tiek piedēvēts lielāks spēks – 2019.gada 19.janvārī Lielā ūdens iesvētīšanas kārta tika kalpota gan pareizticīgo dievnamā, gan zem atklātām debesīm – Luknas ezerā.

Kunga un Pestītāja Jēzus kristus Kristīšanas svētku dienā Dievišķo liturģiju Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīcā kalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs. Dievišķās liturģijas laikā izskanēja īpaši lūgumi par Pareizticīgās Baznīcas vienotības saglabāšanu. Dievišķās liturģijas noslēgumā Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs apsveica garīdzniekus un ticīgos Kunga Kristīšanas svētkos un sacīja sprediķi. Baznīcas pārzinis virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs draudzes un visu ticīgo vārdā pateicās Augstisvētītajam Bīskapam Aleksandram par veikto dievkalpojumu un pasniedza viņam svēto prosforu (gr.prosfora – pienešana, pienestā maize. Prosforas tiek gatavotas no labākajiem kviešu miltiem, kas iejaukti ar tīru ūdeni un sāls piedevu un raugu. Cep prosforu cepēja skaitot Jēzus lūgšanu.). Noslēgumā, pie baznīcas ieejas tika uzņemts piemiņas foto.

Plkst.11:00 Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs Luknas ezerā veica Lielo ūdens iesvētīšanu un vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par Kunga Kristīšanas svētkiem un aicināja tos, kuriem ir vēlēšanās gremdēties iesvētītajos Luknas ezera ūdeņos.

Arī šogad iespēju pārvarēt sevi, attīrīt apziņu un ķermeni izmantoja daudzi Višķu pagasta un Daugavpils novada iedzīvotāji. Luknas ezera svētīto ūdeni nobaudījušie dalījās savās sajūtās ar pasākuma apmeklētājiem.

Visiem kas apmeklēja pasākumu tika piedāvāta silta tēja ar pankūkām un iespēja izkarsēties Višķu pagasta Sabiedriskajā pirtī.

FOTOGALERIJA

Anna Vasiļjeva
Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītāja