Lielā Talka


Lielajā Talkā aicinām piedalīties ikvienu pagasta iedzīvotāju,
kam rūp dzīvot nepiesārņotā un skaistā vidē.
Aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus,—–
radīt brīnišķīgas puķudobes, sakopt savu apkārtni, uzkopt un labiekārtot pagalmus.

                                                                                       Višķu pagasta pārvalde