Tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana novada pašvaldības iestādēs

Lai mazinātu risku COVID-19 izplatībai tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana klātienē Daugavpils novada pašvaldības iestādēs, aģentūrās, SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” un  domes struktūrvienībās.

Pakalpojumu saņemšanai personas iesniegumus var iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot tos uz iestāžu e-pastu vai izmantojot portālu latvija.lv, vai atstāt katras  iestādes ierīkotā, tam īpaši paredzētā kastē.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt portālos www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv , vai internetbankā.  Norēķinus par zemes nomas maksu var veikt portālā www.epakalpojumi.lv vai internetbankā. Komunālo pakalpojumu apmaksu var veikt internetbankā. Pakalpojumiem var tikt piemērota kredītiestādes noteiktā komisijas maksa.

Neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās, iepriekš sazinoties telefoniski, klātienes pakalpojumus sniegs dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesas un sociālais dienests.

Kontakti attālinātai saziņai:

Iestāde tālruņa nr. e-pasta adrese
Višķu pagasta pārvalde 65425347 parvalde@viski.lv
PA “Višķi” 65442032 agentura@viski.lv
Višķu bāriņtiesa 65449070 barintiesa@viski.lv