Kontakti

Višķu pagasta pārvalde
Skolas iela 17, Špoģu c., Višķu pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5481
Banka: Valsts kase
BIC/SWIFT kods: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: LV90000073624
Konta Nr.: LV53TREL9814221440200

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Pārvaldes vadītājs Jānis Proms 65432482 janis.proms@viski.lv
Lietvedības pārzine Ilga Dorofejeva 65425347 parvalde@viski.lv
Grāmatvede Irēna Kubanova 65426848 gramatvediba@viski.lv
Grāmatvede Irēna Putāne 65426848 irena.putane@viski.lv
Sociālā darbiniece Janīna Putāne 65426827 soc@viski.lv
Ezeru apsaimniekotājs Valdis Zukulis 26860311 valdis.zukulis@viski.lv
Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis kultura@viski.lv

Pašvaldības aģentūra “Višķi”
Skolas iela 17, Špoģu ciems, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Direktors Kaspars Putniņš 65442032; 25757009 kaspars.putnins@viski.lv
Lietvedības pārzine Inese Gribuste 65442032; 26386079 agentura@viski.lv
Grāmatvede Lidija Seile 65442032; 26386079
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gunārs Lukaševičs 65442032; 26386079