Traktors JUMZ 6KL

21.06.2017 plkst. 10:00
Višķu pagasta pārvaldes zālē
Mutiska, ar augšupejošu soli tiek pārdots
Traktors JUMZ 6KL JUMZ 6KL, Reģ.nr. Rūpnīcas numurs: 706547, valsts numurs T5997LC
Izladuma gads: 1990.
Sākotnējā cena: EUR 520,00 EUR
Izsoles solis: EUR 10,00 (pieaugošā kārtībā) EUR
Kontaktinformācija: tālr. 26815715, e-pasts: agentura@viski.lv
Noteikumi