Jauniešu Centrs Sapnis

30.oktobrī ieejot Špoģu Mūzikas un Mākslas skolas aktu zālē varēja redzēt smaidošus jauniešus dažādos fantāzijā izveidotos tērpos ( Princese, Rūķīši u. t. t.). Ta bija liela diena, jo tka atklāts Višķu pagasta jauniešu centrs „ Sapnis”.—-

Atklāšanu vadīja Kristīne Zune un Jacinta Kozlovska. Centra vadītāja Aleksandrija Efimova jauniešus mudināja pievienoties „ Sapnim” un pilveidot jaunatnes dzīvi.
Uz atklāšanu bija ieradušies citu pagastu jauniešu centru pārstāvji. Jaunieši kopīgi dalījās domās par jauniešu centriem un iesaistījās rotaļās,kuras palīdzēja atraisīties un kļūt savstarpēji tuvākiem. Jaunieši spēlēja volejbolu ar gaisa baloniem, sacīkstējās dažādās fizkultūras stafetēs un strādāja kreatīvi un radoši.

„Sapnis” vēlas uzsākt savu darbību ar projektu rakstīšanu un to realizēšanu, tādēļ novēlam jauniešu centram gūt panākumus un padarīt jauniešu dzīvi interesantāku un aktīvāku.