Informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Višķu pagasta teritorijā

Ar 2017.gada 1.augustu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Višķu pagasta teritorijā nodrošinās uzņēmums SIA “EKO LATGALE” ar tarifu EUR/m3 10.65 bez PVN (līdz 31.12.2017).

01.01.2018.-31.12.2018. – tarifs EUR/m3 12.05 bez PVN;

01.01.2019.-31.12.2019. -tarifs EUR/m3 13.17 bez PVN;

01.01.2020. līdz līguma darbības beigam – Eur/m3 14.15 bez PVN.

 

1. SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANAS VEIDS: atkritumu konteiners un/vai marķēts maiss ar uzņēmuma logo.

Klientiem, kuri būs noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar obligātu izvešanu vismaz 2 (divas) reizes mēnesī, SIA “EKO LATGALE” atkritumu konteinerus 240 l tilpumā nodos lietošanā bez maksas.

Pārējiem klientiem tiks piedāvāta iespēja iegadāties (pirkt) vai nu atkritumu konteinerus (ja Klientam nav sava plastmasas konteinera), vai arī priekšapmaksas marķētus maisus ar SIA „EKO LATGALE” logotipu 150 l vai 100 l tilpumā.

Maisu sistēma:

Marķēta maisa 150 l tilpumā vērtība – EUR 2.42 (t.sk. PVN).

Marķēta maisa 100 l tilpumā vērtība – EUR 1.77 (t.sk. PVN).

Maisu skaits vienam namīpašumam nav ierobežots. Maisa cenā iekļauts: maisa vērtība, atkritumu savākšana, pārkraušana, pārvadāšana un apglabāšana. Ja Klients noslēdza līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izvešanu) melnos marķētos maisos ar EKO LATGALE logo, tad tādu maisu izmantošana ir obligāta, t.i. atkritumi, kas tiks novietoti ceļa malā kādos citos maisos netiks izvesti.

Maisus var iegādāties SIA „EKO LATGALE” ofisā Daugavpilī vai Višķu pagasta pārvaldē (minimālais daudzums – 10 gab.).

Maisā nedrīkst mest: akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus, azbesta atkritumus, sprāgstošus un pašuzliesmojošus atkritumus, toksiskas vielas, šķidrus atkritumus.

Izmantojot marķētus maisus ar uzņēmuma logo, rēķini par atkritumu izvešanu netiks izrakstīti, jo, to iegādājoties, klients jau samaksājis arī par izvešanu.

 Konteineru sistēma:

Konteiners 140 l tilpumā (lietots no Vācijas, labs stāvoklis) – EUR 25,00. Viena izvešana EUR 1,80.

Konteiners 240 l tilpumā (lietots no Vācijas, labs stāvoklis) – EUR 38,00. Viena izvešana EUR 3.09.

Lai atvieglotu ikdienas konteineru iztukšošanu un izvairītos no domstarpībām par konteinera/maisu pieejamību, līgumā paredzētajā atkritumu izvešanas dienā plkst.7:30 tas jānovieto atkritumu apsaimniekotāja darbiniekiem pieejamā un redzamā vietā ārpus īpašuma robežām piebraucamā ceļa malā.

Privātpersonām un juridiskajām personām sadzīves atkritumi tiek izvesti pēc līgumā noteiktā grafika un apjoma. Sadzīves atkritumi konteinerā jāievieto tādā apjomā, lai konteinera vāks tā izvešanas dienā būtu aizvērts. Lai izvairītos no domstarpībām par izvesto atkritumu apjomu, maksa tiek iekasēta, pieņemot, ka konteiners ir bijis pilns. Atkritumu maisi, kas stāv blakus konteineram, tiks savākti tikai gadījumā, ja klients būs iepriekš sazinājies ar mūsu klientu apkalpošanas operatoru (tālr.654-38392, 26800650) un vienojies par papildu sadzīves atkritumu izvešanas apmaksu. Par maisiņu izvešanu, balstoties uz šofera veiktajām piezīmēm par papildu atkritumu apjomu, kas izteikts m3, tiek izrakstīts papildus rēķins saskaņā ar līgumā noteikto atkritumu apsaimniekošanas tarifu.

 

2. RĒĶINA IZRAKSTĪŠANA:

Ja Klients izmanto konteineru rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti vienu reizi ceturksnī.

Rēķins tiks izrakstīts pēc šādas formulas:

(konteinera tilpums (m3) x konteinera izvešanas daudzums ceturksnī x apstiprinātais SA tarifs) plus 21% PVN.

 

3. RĒĶINA NOSŪTĪŠANA:

Papīra rēķina sagatavošana un nosūtīšana pa pastu ir maksas pakalpojums – EUR 1,00 (viens euro) par vienu rēķinu.

E-rēķins ir SIA ,,EKO LATGALE” bezmaksas pakalpojums rēķina /-u saņemšanai pa e-pastu. E-rēķins tiek sagatavots PDF faila veidā un ir analogs rēķinam, kas tiek sūtīts pa pastu. E-rēķinu var apskatīt, izdrukāt un lietot kā dokumentu papīra formā, kā arī saglabāt to elektroniski failu arhīvā.

 

4. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMU NOSLĒGŠANA:

Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem jāpiesakās līguma noslēgšanai (parakstīšanai) pa tālruni 654-38392 vai 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv. Ir iespējams pieteikt līguma nosūtīšanu pa pastu vai elektroniskā veidā.

 

Atkritumu izvešanas grafiks: pirmdienās

Pieteikuma veidlapa.