Informācija par projekta „Daugavpils rajona Višķu pagasta ielu rekonstrukcija (Lauku iela, Dārzu iela, Kalna iela, Ezeru iela, Mednieku iela, Tirgus iela, Aglonas iela)” īstenošanu


– 2009.gada 12.janvārī, pamatojoties uz cenu aptaujas ar identifikācijas Nr.„Višķu pagasta padome 2008/18” rezultātiem, noslēgts Būvdarbu līgums ar SIA „SAU” par Daugavpils rajona Višķu pagasta ielu rekonstrukcijas darbu veikšanu.

– 2009.gada 16.martā saņemta Daugavpils rajona padomes būvatļauja.—–
– 2009.gada jūnija sākumā uzsākta ceļu rekonstrukcija.
– Līdz 2009.gada 7.jūlijam paveikti 50% darbu.
– Projektu pilnībā plānots realizēt līdz 2009.gada augustam.