Informācija par projekta „Daugavpils rajona Višķu pagasta ielu rekonstrukcija (Lauku iela, Dārzu iela, Kalna iela, Ezeru iela, Mednieku iela, Tirgus iela, Aglonas iela)” īstenošanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem ietvaros” ietvaros.


Višķu pagasta pārvalde informē, ka ir noslēdzies projekts „Daugavpils rajona Višķu pagasta ielu rekonstrukcija (Lauku iela, Dārzu iela, Kalna iela, Ezeru iela, Mednieku iela, Tirgus iela, Aglonas iela)”.

Projekta ietvaros veikta Ezeru, Mednieku, Tirgus, Aglonas un Kalnu ielu Višķu ciemā un Lauku, Dārzu ielu Špoģu ciemā asfaltēšana.—–

Kopējās projekta izmaksas:

Tehniskā projekta izstrāde Ls 11775,
Tehniskā projekta aktualizācija Ls 1145,
Projekta iesnieguma sagatavošana Ls 3304,
Būvuzraudzība Ls 998,
Būvdarbi Ls 167842,

no kurām:

ELFLA finansējums Ls 78750,
Valsts budžeta līdzekļi Ls 26250.