Informācija par ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes izveidošana Špoģu vidusskolā” (Vienošanās Nr.2009/0024/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/068) īstenošanas gaitu


– 2010.gada 7.augustā, izskatot SIA „BIO NAMS” lūgumu, tika pagarināts līgums par Špoģu vidusskolas fizikas, ķīmijas, matemātikas un bioloģijas kabinetu un laboratoriju aprīkošana ar mēbelēm. Noteiktais līguma izpildes laiks ir 2010.gada 15.oktobris. —–
– 2010.gada 20.augustā, pamatojoties ar Izglītības uz zinātņu ministrijas rīkotā atklātā konkursa „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde” ar identifikācijas numuru IZM 09/5/AK/SF noslēgts pirmais līgums par aprīkojuma piegādi Špoģu vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem. Saskaņā ar šo līgumu, Špoģu vidusskolai tiks piegādāti 20 pamata digitālās informācijas apstrādes sistēmas komplekti. Šī sistēma sastāv no šādiem pamatelementiem – 20 skolnieku klēpjdatoriem, 15 skolēnu laboratorijas darbiem paredzētiem DATA HARVEST datu reģistrēšanas ierīču komplektiem, 5 specializētiem skolēnu pētnieciskajiem darbiem paredzētiem DATA HARVEST datu reģistrēšanas ierīču komplektiem, 1 centrālā servera risinājuma komplektā ar izdrukas/skanēšanas iekārtu un bezvadu pieslēguma nodrošināšanas risinājumu, kā arī mobilo risinājumu skolēnu komplektu glabāšanai un pārvietošanai starp klasēm. Tā ir speciāli sagatavota, lai nodrošinātu 20 darba vietas skolēnu laboratorijas un pētniecisko darbu veikšanai, sniedzot iespēju darboties Windows 7 latviskotajā vidē, izpildot izglītības standartam atbilstošus darbus fizikā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī risinot uzdevumus matemātikā. Sistēmai divu gadu periodā tiek nodrošināts iekārtu garantijas serviss.