Informācija par ceļu aizlieguma zīmju uzstādīšanu Višķu pagastā

Sakarā ar pavasara laika apstākļiem, tiks uzstādītas ceļu aizlieguma zīmes – masas ierobežošana 7 t un 10 t uz sekojošiem Višķu pagasta nozīmes ceļiem:

Ierobežojums 7 t uz ceļiem:

  • 98-18 Smaņi – Zūsāni—–
  • 98-17 Grāviņi – Vecie Tokari
  • 98-4 Smaņi – Guļāni
  • 98-25 Peipiņi – Lociki – Deiki – Brenči
  • 98-25 Antāni – Vīganti
  • 98-23 Daniševska – Gaju ciems – Kebži

Ierobežojums uz 10 t ceļiem:

  • 98-11 Grāviņi – Višķu tehnikums

Pamatojums