Višķu pagasta jauniešu centrs

Višķu pagasta jauniešu centrs –  vieta, kur realizēt savas iniciatīvas, vēlmes un idejas, vairojot Višķu pagasta sabiedrisko, kultūras un sporta aktivitāšu klāstu.

 

Tālrunis:  28 208 522
E-pasts: viskujaunatne@gmail.com

https://www.facebook.com/viskujaunatne