Sabiedriskais centrs

 Višķu pagasta Sabiedriskā centra adrese: “18”, Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481.
Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītāja: Sandis Ulpe

Kontakti:

LATVIJAS KULTŪRAS DATU PORTĀLS

Višķu pagasta Sabiedriskā centra reglaments

Sabiedriskā centra funkcijas:

Sabiedriskais centrs sava mērķa īstenošanai pilda šādas funkcijas:

 • organizē kultūras un izglītojošus pasākumus;
 • koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību;
 • pārvalda Sabiedriskā centra valdījumā nodoto Višķu pagasta pārvaldes mantu, organizējot racionālu tās apsaimniekošanu;
 • veicina lokālā kultūras mantojuma saglabāšanu;
 • izplata informāciju par kultūru;
 • koordinē un organizē profesionālās mākslas pieejamību Višķu pagasta iedzīvotājiem;
 • dokumentē sabiedriskā centra radošo un saimniecisko darbību;
 • sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem.

Uzdevumi:

 • realizē valsts un pašvaldības kultūrpolitiku Višķu pagastā;
 • organizē Višķu pagasta pašdarbības kolektīvu skates, konkursus, dažādus svētkus un sarīkojumus, pašdarbības kolektīvu koncertus un profesionālu mākslinieku viesizrādes;
 • koordinē un nodrošināt Višķu pagasta Sabiedriskā centra tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbību;
 • atbalsta Sabiedriskā centra darbinieku un amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālo un radošo izaugsmi;
 • savu funkciju veikšanai sadarbojas ar valsts, citu pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un privātajām struktūrām;
 • regulāri informē par sabiedriskā centra darbību un kultūras pasākumu aktivitātēm;
 • dokumentē Sabiedriskā centra izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādāt mēneša un gada pasākumu plānus.

 Višķu pagasta sabiedriskā centra amatiermākslas kolektīvi 2020. gadā:

 • Sieviešu vokālais ansamblis “ANIMA CORDE” (vadītāja Agate Jermaļonoka) – 8 dalībnieki;
 • Jauktais vokālais ansamblis “KORANSA” (vadītāja Marta Bicāne) – 16 dalībnieki;
 • Vīriešu vokālais ansamblis “MŌLS” (vadītāja Marta Bicāne) – 6 dalībnieki;
 • Senioru deju kopa “MAGONES” – 15 dalībnieki;
 • Veidojas jauniešu koris “VIVO” (vadītāja Agate Jermaļonoka) – 20 dalībnieki.

Višķu pagasta sabiedriskā centra pasākumu plāns 2020.gadam.

Pārskats par Višķu pagasta sabiedriskā centra darbu 2019.gadā.