Iesniegums atkārtotai zemes vienības apsekošanai

Lauku atbalsta dienests ( LAD)  ir sagatavojis sarakstu par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Višķu pagastā par 2018.gadu.Ja Jūs konstatējāt , ka Jūsu zemes vienība ir iekļauta šajā sarakstā, bet zeme tika apstrādāta lūdzam rakstīt iesniegumu (pielikumā) atkārtotai zemes vienības apsekošanai.

Iesnieguma veidlapa.