Iedzīvotāju sapulce

2012. gada 20. martā plkst. 15-00
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas zālē

Aicinām Jūs uz

Iedzīvotāju sapulci,
kurā Jūs saņemsiet informāciju par pagasta pārvaldes 2011. gadā paveikto darbu un plāniem 2012. gadam, kā arī uzdotu savus jautājumus.—–

Piedalīsies Daugavpils novada domes vadība un speciālisti.

Višķu pagasta pārvalde
(t.65425347)