GLABĀSIM LIELDIENU SAULĪTI SIRDĪ!

2018. gada 2. aprīlī plkst.14.00 Malnavas koledžas filiāles “Višķi” zālē Višķu pagasta Sabiedriskais centrs aicina lielus un mazus kopā svinēt OTRĀS LIELDIENAS “GLABĀSIM LIELDIENU SAULĪTI SIRDĪ!”.
Pasākumā muzikāli sveicieni no Višķu pagasta pašdarbības kolektīviem – sieviešu vokālā ansambļa “Anima Corde”, vīru vokālā ansambļa “Mōls”, jauktā vokālā ansambļa “Koransa” un senjoru deju kolektīva “Magones”.
Uz pasākumu vēlams paņemt līdzi krāsotas Lieldienu oliņas, dalībai skaistākās krāsotās olas konkursā, olu kaujās, olu ripināšanā un citām aktivitātēm.

Visi mīļi gaidīti!