Daugavpils novada mājražotāji devās

Martā Daugavpils novada zemnieki un mājražotāji devās smelties pieredzi uz Ozolnieku, Jelgavas, Tērvetes un Dobeles novadiem. Katrā no šiem novadiem ir dažādi mājražotāju un amatnieku kopdarbības modeļi un izvēlēts dažāds ceļš tirdzniecības vietu izveidē.

Kā pirmais objekts brauciena maršrutā tika izvēlēts SIA „Ķiploku pasaule” Ozolnieku novadā. Mājražotāja Antra Zeiliņa nodarbojas ar ķiploku pārstrādi – izgatavo neparastus izstrādājumus no ķiplokiem – ķiploku ledenes, veselības dzērienu, zupas, garšvielu pulverus, mērces u.c. Mājražotāja aktīvi darbojas Jelgavas – Ozolnieku novadu biedrībā „Pārtikas amatnieki”, tas sniedz iespēju aktīvāk realizēt savu produkciju, iespēju sadarboties un radīt inovatīvus produktus, piedalīties noderīgās apmācībās. Kā piemēru kopdarbības nozīmīgumam, mājražotāja minēja savu vienu no populārākajiem produktiem – ķiploku ledenes, kuras radīja kopā ar vietējo karameļu un ledeņu mājražotāju. Būtiskus ienākumus sastāda tūrisms, pret ko sākotnēji mājražotāja bija noskaņota skeptiski, tomēr, vietējā lauku konsultanta pamudināta, pirms trim gadiem uzņēma pirmo grupu un šobrīd mājražotāju apmeklē citi mājražotāji un tūristi no visas Latvijas.

Turpinot braucienu, nākamais bija mājražotāju un amatnieku veikals „Pārtikas amatnieku sēta”, kurā norisinājās seminārs par kopdarbību saražotās produkcijas realizācijā Jelgavas novadā un Jelgavas novada mājražotāju veikala izveides gaitu Jelgavas pilsētā. Mājražotāji aktīvi iesaistījās diskusijā un pārliecinājās, ka Jelgavas novada mājražotāji un amatnieki ir saskārušies ar līdzīgiem šķēršļiem un sarežģījumiem veikaliņa izveidē. Pēc mājražotāju biedrības „Pārtikas amatnieki” vārdiem, nozīmīgu atbalstu esot sniegusi novada pašvaldība, ieguldot 31 tūkstoti eiro mājražotāju  veikala izveidei pilsētas teritorijā pašvaldības projekta “Sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts “Jelgavas novada amatniecības sēta”” veidā, tai skaitā telpu nomu pilsētas centrā, interjera dizainera un mākslinieka pakalpojumiem, aprīkojumam u.c.  Veikaliņa izveidē aktīvi esot iesaistījušies 11 Jelgavas novada mājražotāji. Šobrīd savus produktus un amatniecības preces piegādā vairāk nekā 50 mazie ražotāji no Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes un Bauskas novadiem. Jāpiebilst, ka salīdzinājumā – Daugavpils novada mājražotāju iniciatīvas grupā šobrīd ir 6 aktīvisti, kuri vēlas izveidot pilsētas teritorijā veikaliņu un vēl aptuveni tikpat daudz būtu gatavi tajā realizēt savu produkciju. Pēc semināra mūsu mājražotājiem tika izrādīts veikals, stāstot par iekārtojumu, produkciju, vietējiem mājražotājiem un sadarbību ar citu novadu mājražotājiem sortimenta nodrošināšanai. Biedrības pārstāve uzsvēra, ka veikaliņš darbojas uz „3 vaļiem” – piena produkti, kūpinājumi un maizes izstrādājumi, tāpat regulāri veikals meklē jaunus interesantus produktus no citiem novadiem, ar ko noturēt pircēju uzmanību un piesaistīt jaunus apmeklētājus, sortiments esot jānodrošina , pat pieaicinot citu novadu mājražotājus iztrūkstošo preču grupu nodrošināšanai. Veikala galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju biedrības biedriem un sadarbības partneriem pastāvīgi realizēt savus produktus un preces.

Trešais pieturas punkts bija uzņēmums SIA „A.R.D. Mēnestiņš” Kroņaucē, Tērvetes novadā, kurā mūs sagaidīja saimniece Anda Muceniece. Mājražotāja gatavo garšīgus miltu izstrādājumus – maizi, picas, cīsiņus mīklā un dažāda veida saldās bulciņas. Šis uzņēmums ir arī biedrības „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” biedrs, uzņem pie sevis tūristu grupas, realizē produkciju vietējā veikaliņā.

Pēc ieturētas maltītes norisinājās seminārs par mājražotāju kopdarbību Tērvetes novadā,  dalībnieki tika iepazīstināti ar biedrības „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” izveidi, tās mērķiem, darbību, sasniegumiem konkurētspējas veicināšanā. Tērvetes novads ir viens no mazākajiem Latvijas novadiem, apvieno 3 pagastus, tajā ir daudz ciemu, bet nav pilsētu. Līdz ar to biedrības „Tērvetes novada mājražotāji un amatnieki” biedri apvienojas un realizē produkciju tuvējās pilsētās – Dobelē un 60 km attālajā Jelgavā – mājražotāju veikalā „Pārtikas amatnieku sēta”, aktīvi iesaistās Tērvetes un kaimiņu novadu tirdziņos, kā arī pieņem tūristu grupas.

Brauciena noslēgumā mājražotāji devās uz Dobeli, kur LLKC  Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante vadīja semināru par Dobeles mājamatnieku, mazo ražotāju un mazo uzņēmēju Sadarbības Padomes „Dobeles meistari” izveidi un iniciatīvu vietējo ražotāju veikala atvēršanā, kā arī sadarbību ar „Top!” veikaliem.  Noslēgumā brauciena dalībnieki apmeklēja un iepazinās ar vietējo ražotāju veikalu „Visu vai neko”. Tirdzniecības vieta „Visu vai neko” izveidojās, apvienojoties divām uzņēmīgām sievietēm ar pieredzi tirdzniecībā un mārketingā. Telpas tika iekārtotas pašu spēkiem un idejām. Veikala sortiments ir ļoti daudzveidīgs, bet lielākoties tā ir mājražotāju produkcija. Veikala mēneša uzturēšanas izmaksas tiek sadalītas starp mājražotājiem un pārējiem tirgotājiem.

Šo pieredzes apmaiņas braucienu organizēja Daugavpils novada dome, atsaucoties uz mājražotāju lūgumu, nodrošinot transportu  un apmaksājot lektorus. Īpaši pateicamies LLKC Daugavpils birojam par aktīvu darbu ar mājražotājiem un iesaistīšanos mērķauditorijas apzināšanā.

 

Jāzeps Krukovskis
Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinators

Foto – E.T.Jonāne