Daugavpils novada domes deputāta J.Belkovska iedzīvotāju pieņemšana 2011. g. MAIJĀ

02.05. 2011. Špoģu vidusskolā 15.00-18.00

16.05. 2011. Višķu pagasta pārvaldē 15.00-17.00