Višķu pagasta bibliotēka

Višķu pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Višķu pagasta bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja: Jekaterina Lonska

E-pasts : biblioteka@viski.lv
Adrese Aglonas iela 30, c.Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, LV-5481


Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Ceturtdiena  9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Katra mēneša pēdējā darba diena – sanitārā diena.

Višķu pagasta bibliotēkas Silavišķu ārējās apkalpošanas punkts

Otrdiena 10.00 – 17.00
Trešdiena 10.00 – 17.00
Piektdiena 10.00 – 17.00

Pakalpojumi: 
 • Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām
 • Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem
 • Dažādu nozaru uzziņu literatūra
 • Pakalpojumus, kas sadarbojas ar visām Latvijas bibliotēkām, ja vajadzīgas grāmatas un nepieciešamā dokumenta nav bibliotēkas krājumos, to var pasūtīt SBA.
 • Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma
 • Bezmaksas datoru izmantošana ar iespēju izmantot interneta resursus
 • Konsultēšana par informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos
 • Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu (elektroniskā kataloga http://naujene.biblioteka.lv/alise/ , novadpētniecības materiālu kartotēkas) izmantošana
 • Skanēšanas un izdrukas pakalpojumi
 • Novadpētniecības materiālu mapes
 • Bibliogrāfiskas izziņas
 • Dažādas tematikas izstādes
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana

Bibliotēkas tehniskais aprīkojums:

Bibliotēkas telpās ir pieejami 7 datori, printeris, skeneris, krāsaina multifunkcionālā iekārta.

Višķu pagasta bibliotēkas Silavišķu ārējās apkalpošanas punktā ir pieejami 4 datori, printeris, skeneris, krāsaina multifunkcionālā iekārta.


 Višķu pagasta bibliotēkas abonētās  datubāzes:

www.letonika.lv

Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

lursoft.lv

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

 


Preses saraksts 2020

Višķu pagasta bibliotēka

Latvijas periodiskie izdevumi

Avīzes:

 • МК-Латвия

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas Māja
 • Ievas Veselība
 • Ievas Virtūve
 • Ievas Stāsti
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Семеро с ложкой
 • Толока. Садовод и огородник (+Спецвыпуски)

Ārzemju periodiskie izdevumi:

Žurnāli:

 • 1000 советов

 Višķu pagasta bibliotēkas Silavišķu ārējās apkalpošanas punktā

Avīzes:

 • МК-Латвия
 • Айболит

Žurnāli:

 • Ieva
 • Дарья
 • Народный доктор

Statistika

 Gads 2017 2018 2019
Lietotāju skaits 274 282 292
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 61 70 75
Apmeklējums 4762 3927 3844
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 977 786 650
Izsniegumu skaits 5675 5497 5501
No kopējo izsniegumu skaita: bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 1398 413 504
Krājums 7042 7358 6792


Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv
Kultūras ministrija www.km.gov.lv
Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
IS ALISE www.isalise.lv
Letonika www.letonika.lv
Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/
Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
3TD www.3td.lv
Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv


Esiet laipni aicināti un gaidīti Višķu pagasta bibliotēkā!