Višķu pagasta bibliotēka

Višķu pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Višķu pagasta bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja: Jekaterina Lonska

E-pasts : biblioteka@viski.lv
Adrese Aglonas iela 30, c.Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, LV-5481


Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Ceturtdiena  9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 12.00,  13.00 – 18.00
Katra mēneša pēdējā darba diena – sanitārā diena.

Višķu pagasta bibliotēkas Silavišķu ārējās apkalpošanas punkts

Otrdiena 10.00 – 17.00
Trešdiena 10.00 – 17.00
Piektdiena 10.00 – 17.00

Pakalpojumi: 
 • Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām
 • Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem
 • Dažādu nozaru uzziņu literatūra
 • Pakalpojumus, kas sadarbojas ar visām Latvijas bibliotēkām, ja vajadzīgas grāmatas un nepieciešamā dokumenta nav bibliotēkas krājumos, to var pasūtīt SBA.
 • Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma
 • Bezmaksas datoru izmantošana ar iespēju izmantot interneta resursus
 • Konsultēšana par informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos
 • Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu ( elektroniskā kataloga http://naujene.biblioteka.lv/alise/ , novadpētniecības materiālu kartotēkas) izmantošana
 • Skanēšanas un izdrukas pakalpojumi
 • Novadpētniecības materiālu mapes
 • Bibliogrāfiskas izziņas
 • Dažādas tematikas izstādes
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana

Bibliotēkas tehniskais aprīkojums:

Bibliotēkas telpās ir pieejami 7 datori, printeris, skeneris, krāsaina multifunkcionālā iekārta.

Višķu pagasta bibliotēkas Silavišķu ārējās apkalpošanas punktā ir pieejami 4 datori, printeris, skeneris, krāsaina multifunkcionālā iekārta.


 Višķu pagasta bibliotēkas abonētās  datubāzes:

www.letonika.lv

Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

lursoft.lv

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

 


Preses saraksts 2016

Latvijas periodiskie izdevumi

Avīzes:

 • Latgales laiks
 • Миллион
 • МК-Латвия

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas Dārzs
 • Ievas Māja
 • Ievas Veselība
 • Ilustrētā Junioriem
 • 100 labi padomi
 • Азбука здоровья
 • Люблю
 • Приветик!
 • Семеро с ложкой
 • Толока. Золотые рецепты наших читателей
 • Толока. Садовод и огородник (+Спецвыпуски)
 • Толока. Сваты.Заготовки
 • Толока. Секреты исцеления

Ārzemju periodiskie izdevumi:

Žurnāli:

 • 1000 советов

 Višķu pagasta bibliotēkas Silavišķu ārējās apkalpošanas punktā

Avīzes:

 • Latgales laiks

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas stāsti
 • Ievas Veselība
 • Дарья
 • Сваты

Statistika
 Gads 2013 2014 2015
Lietotāju skaits 345 347 344
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 46 52 53
Apmeklējums 5024 5140 5028
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 1020 1130 1105
Izsniegumu skaits 6087 6190 6040
No kopējo izsniegumu skaita: bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 1325 1410 1300
Krājums 7511 8019 7814


 Notikumi Višķu pagasta bibliotēkā 2016.gada septembrī

Tikšanās ar rakstnieci H.Hansoni Tikšanās ar rakstnieci H.Hansoni

5.septembrī norisinājās tikšanās ar Višķu pagasta rakstnieci, dzejnieci Helmu Hansoni “Tie vārdi, ko sirds sauc par dzeju…”, kurā autore klausītājiem un lasītājiem prezentēja savus 2016.gada dzejoļus.

8 Dzejas dienas

9.septembrī norisinājās, jau par tradīciju kļuvis pasākums “Dzejas dienas pie Raiņa Vasiļovā”, kurš šogad pulcēja dzejniekus no Višķu, Maļinovas, Biķernieku un Ambeļu pagastiem, kā arī viesus no Daugavpils.
Pēc klātesošo dzejnieku dzejas lasījumiem, dziesmas ar Raiņa vārdiem, kā arī paša Raiņa dzejas lasījumiem visi tika laipni aicināti uz Malnavas koledžas filiāles Višķos sarīkojumu zāli, kur mierīgā gaisotnē savas dzejas rindas klausītājiem piedāvāja  Stanislavs Valodzko, Stanislavs Januškevicš, Jānis Ozoliņš, Helma Hansone,  Tamāra un Ivans Trutjko, Tatjana Aleksejeva un Irina Bistrova.

 

20160923_150959 20160928_163646

23.septembrī norisinājās novadpētniecības pēcpusdiena “Mans vecais ciemats”, kurā interesentiem bija iespēja palūkotes uz sava ciemata vēsturi un pie kopīgas tējas tases apspriest vēstures un tagadnes problēmas un aktualitātes Višķos.

 


Visjaunākajiem lasītājiem – bērnu stūrītis

Bērnu stūrītis Višķu bibliotēkā Bērnu stūrītis Višķu bibliotēkā


Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv
Kultūras ministrija www.km.gov.lv
Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
IS ALISE www.isalise.lv
Letonika www.letonika.lv
Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/
Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
3TD www.3td.lv
Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv


Esiet laipni aicināti un gaidīti Višķu pagasta bibliotēkā!