Višķu pagasta bibliotēka

Višķu pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Višķu pagasta bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Bibliotēkas vadītāja: Jānis Strods

E-pasts : biblioteka@viski.lv
Adrese Aglonas iela 30, c.Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils  novads, LV-5481


Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena: 08.00 – 17.30
Otrdiena: 08.00 – 16.30
Trešdiena: 08.00 – 16.30
Ceturtdiena: 08.00 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 15.30
Sestdiena, Svētdiena: brīvdiena
Pārtraukums: 12.00 – 12.30

Višķu pagasta bibliotēkas Silavišķu ārējās apkalpošanas punkts

Otrdiena 10.00 – 17.00
Trešdiena 10.00 – 17.00
Piektdiena 10.00 – 17.00

Pakalpojumi: 
 • Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām
 • Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem
 • Dažādu nozaru uzziņu literatūra
 • Pakalpojumus, kas sadarbojas ar visām Latvijas bibliotēkām, ja vajadzīgas grāmatas un nepieciešamā dokumenta nav bibliotēkas krājumos, to var pasūtīt SBA.
 • Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma
 • Bezmaksas datoru izmantošana ar iespēju izmantot interneta resursus
 • Konsultēšana par informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos
 • Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu (elektroniskā kataloga http://naujene.biblioteka.lv/alise/ , novadpētniecības materiālu kartotēkas) izmantošana
 • Skanēšanas un izdrukas pakalpojumi
 • Novadpētniecības materiālu mapes
 • Bibliogrāfiskas izziņas
 • Dažādas tematikas izstādes
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana

Bibliotēkas tehniskais aprīkojums:
Darbiniekiem Lietotājiem
Dators 2 11
Printeris 2 2
Skeneris 2

 Višķu pagasta bibliotēkas abonētās  datubāzes:

www.letonika.lv

Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

lursoft.lv

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

 


Preses saraksts 2022. gada 1.pusgadam

 • DARI PATS
 • Dārza Pasaule
 • Citādā Pasaule
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Leģendas
 • Mūsmājas
 • UNA
 • Veselība

Statistika

 Gads 2017 2018 2019 2020
Lietotāju skaits 274 282 292 197
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 61 70 75 34
Apmeklējums 4762 3927 3844 1881
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 977 786 650 230
Izsniegumu skaits 5675 5497 5501 4201
t.sk. bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 1398 413 504 184
Krājums 7042 7358 6792 7077


Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv
Kultūras ministrija www.km.gov.lv
Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
IS ALISE www.isalise.lv
Letonika www.letonika.lv
Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/
Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
3TD www.3td.lv
Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv


Esiet laipni aicināti un gaidīti Višķu pagasta bibliotēkā!