Bērni radoši iepazina klimata pārmaiņu tēmu


30. maijā Višķu pagasta estrādē norisinājās pasākums “Klimata pārmaiņu pikniks”, kas notika projekta Nr. NFI/AK/01“Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātuve” sanācija Višķu pagasta, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Piedalīties pasākumā tika aicināti vizuālās mākslas konkursa “Klimata pārmaiņas – ko es varu darīt?” uzvarētāji, Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un mazpulcēni.

Klimata pārmaiņas ir viens no aktuāliem jautājumiem, un tās skar ikvienu. Lai gan klimata izmaiņas ir dabisks process, tomēr šobrīd esam sasnieguši punktu, kad cilvēku rīcība atstāj pārāk postošu ietekmi uz mūsu planētu. Arvien vairāk tiek runāts par to, ka ar vidi saistīto problēmu risināšanai ir nepieciešama ātra un ļoti mērķēta rīcība. Un šajā procesā būs jāiesaistās ikvienam. Tieši tādēļ jaunieši tika aicināti piedalīties dažādās vides izglītojošās vai vides izglītības darbnīcās, stiprinot zināšanas par dabas vērtībām, vides aizsardzību un piesārņojumu. Pasākumu apmeklēja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

Augšdaugavas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Juta Valaine atzīst, ka šī pasākuma mērķis ir izglītot Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņus par klimata jautājumiem un likt mazliet vairāk aizdomāties par to, ko mēs ikdienā darām vai nedarām, lai saudzētu dabu. “Manuprāt tā ir lieliska iespēja brīvā dabā, piedaloties sešās dažādās darbnīcās, uzzināt kaut ko jaunu, padomāt par atkritumu šķirošanu.”

Pasākumā piedalījās Špoģu mazpulks, Kalupes mazpulks, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Naujenes pamatskolas mazpulks, Biķernieku pamatskolas mazpulks, Ilūkstes Raiņa vidusskola un Bebrenes VP vidusskola.Jaunieši tika aicināti līdzi ņemt vecus džinsus, PET pudeļu korķīšus, PET pudeles, tualetes papīra vai papīra dvieļu rullīšus, kas tika sagādāti lielā daudzumā. Liela daļa šī rekvizīta tika izmantota Daugavpils Inovāciju centra vadītajās radošajās darbnīcās, mācot bērnus pareizi šķirot atkritumus un tos atkārtoti izmantot, piemēram, veidot no PET pudelēm rotaļlietas un no tualetes papīra rullīšiem un dabas materiāliem veidot kukaiņu mājiņas. Latvijas Valsts mežu radošajā darbnīcā jaunieši iepazina mežu bagātības un daudzveidību, kā arī  un mācījās pareizi stādīt skujkokus. Daugavpils Universitāte iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar ūdens pasauli un piedāvāja izpētīt ar mikroskopiem ūdenī mītošos organismus. Augšdaugavas novada pašvaldības Dabas resursu nodaļa aicināja jauniešus salikt lielformāta puzli ar novada ezeru iemītniekiem un iepazīt Augšdaugavas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtības.

Izgājusi visas radošās darbnīcas, jaunieši atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un interesanta, piemēram, kādas radības dzīvo ūdeņos, kā izgatavot kukaiņu mājas, kā pareizi stādīt kokus. Jaunieši atzīst, ka arī ikdienā paši cenšas šķirot atkritumus, lai saudzētu dabu, turklāt, šķirojot atkritumus, tos esot arī vieglāk pārstrādāt.  Šīs zināšanas viņi apgūt skolā. Naujenes pamatskolas skolotāja Zinaīda Pauliņa

pastāstīja, ka par dabas saudzēšanu, atkritumu šķirošanu tiek runāts dažādos mācību priekšmetos – sociālajās zinībās, dabas zinībās, bioloģijā un mājturībā. Viņasprāt, beidzamajos gados cilvēki daudz vairāk pievērš uzmanību atkritumu šķirošanai, jo aizdomājas par vidi sev apkārt. Liela nozīme esot ģimenei, kur būtu jāmāca bērniem saudzēt vidi. “Tas ir ļoti svarīgi mūsu veselībai, lai mūsu bērni un mazbērni dzīvotu tīrā vidē, kādu mēs to tagad vel redzam, ar tām skaistajām zvaigžņu naktīm, ko citas valstis jau neredz. Mums Latvijā ir ļoti daudz ūdenstilpņu, vajag tās sakārtot, lai būtu tīrs ūdens un dzīvotu kaut kas tajā ūdenī.”

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma piemiņas veltes un cienājās ar vietējā uzņēmēja IK “Višķezers” pagatavoto gardo zupu un pīrāgu.

Pasākums tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” mērķis ir Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta ilgums:  01.08.2021 – 30.04.2024

Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 639 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, kas gūs labumu no vides piesārņojuma samazinājuma un saņems informāciju par šāda piesārņojuma iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un iespējamu ietekmes pastiprināšanos klimata pārmaiņu faktoru rezultātā.

Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

Teksts, foto: Inese Minova