Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas paziņojums

Gatavojoties 14.Saeimas vēlēšanām, Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2022.gada 11.augusta plkst. 16.00 šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām:

 

Nr. p.k. Iecirkņa numurs Atrašanās vieta Adrese Komisijas locekļu skaits
1. Nr. 397 AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 7
2. Nr. 393 BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads 7
3. Nr. 398 BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads 7
4. Nr. 399 DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 7
5. Nr. 401 DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 7
6. Nr. 402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS “Kultūras Nams”, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas novads 7
7. Nr. 403 EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 7
8. Nr. 392 ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads 7
9. Nr. 408 JAUNIEŠU CENTRS Skolas iela 2A, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 7
10. Nr. 404 KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 7
11. Nr. 405 KALUPES PAGASTA PĀRVALDE Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 7
12. Nr. 400 KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRS Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pag., Augšdaugavas novads 7
13. Nr. 413 LĀČU PAMATSKOLA Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 7
14 Nr. 406 LAUCESAS KULTŪRAS NAMS Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 7
15. Nr. 409 MEDUMU TAUTAS NAMS Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 7
16. Nr. 411 NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA Daugavas iela 31a, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 7
17. Nr. 410 NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 7
18. Nr. 412 NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 18. Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 7
19. Nr. 414 NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 7
20. Nr. 394 PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 7
21. Nr. 407 LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS Daugavas iela 10, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 7
22. Nr. 415 SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 7
23. Nr. 395 ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDE Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 7
24. Nr. 416 SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 7
25. Nr. 421 ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 7
26. Nr. 396 SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS Tirgus laukums 19, Subate, Augšdaugavas novads 7
27. Nr. 417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 7
28. Nr. 418 TABORES PAGASTA PĀRVALDE Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 7
29. Nr. 419 VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS “Saieta Nams”, Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 7
30. Nr. 420 VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE “Červonkas Pils”, Červonka, Vecsalienas pag., Augšdaugavas nov. 7

Kandidātu pieteikumi iesniedzami Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai, Rīgas iela 2, Daugavpils, 2.stāvā, 20.kabinetā, Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 un Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481.  Elektroniski parakstītus pieteikumus var sūtīt uz vēlēšanu komisijas eadresi    _DEFAULT@40900035508 un uz pasts@augsdaugavasnovads.lv līdz 2022.gada 11.augusta  pl.16.00.

Kandidātu pieteikumi jāsagatavo atbilstoši CVK veidlapai, kura atrodama CVK mājas lapā

Pieteicēju ievērībai:

Saskaņā ar CVK instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” ( apstiprināta CVK sēdē 2022. gada 5.maijā ar lēmumu nr.14), tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

–  reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

–  ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

–  attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

CVK instrukcija pieejama CVK mājas lapā : https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/pasvaldibu-velesanu-iecirknu-komisiju-izveidosanas-instrukcija

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS