Aizdegsim svecītes un pieminēsim mirušos

2017. gada 4. novembrī 15:00 Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā aicinām aizlūgt par mirušajiem.
Uz aizlūgumu baznīcā kursēs autobuss pa maršrutu:

⬤ 14:00 Špoģi
⬤ 14:10 Peipiņi
⬤ 14:10 Veiskupišķi ( pie kapiem)
⬤ 14:15 Vīganti( pie pieturas)
⬤ 14:25 Rogoči (pie kapiem)
⬤ 14:35 Raudinka (uz ceļa pret kapiem)
⬤ 14:40 Višķi (pie bibliotēkas)
⬤ 14:40 Višķi (pret kapiem)

Pēc dievkalpojuma aizdegsim svecītes uz savu piederīgo kapiem.
Kursēs autobuss: Višķu baznīca – Veiskupišķi – Rogoči – Raudinka – Višķi.

Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītaja
Anna Sintija Ivanova