Aģentūra “Višķi”

Funkcijas

 • Siltuma ražošana, piegāde un realizācija
 • Komunālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana
 • Komunālās saimniecības objektu pārvaldīšana, uzturēšana, ekspluatācija un remonts
 • Komunālās saimniecības objektu celtniecības organizēšana
 • Sadzīves un individuālo atkritumu savākšanas, izvešanas un apsaimniekošanas organizēšana un uzraudzība
 • Ielu, ietvju, pagasta nozīmes ceļu, tiltu un laukumu uzturēšana kārtībā, remontdarbu būvniecības organizēšana
 • Ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismojuma nodrošināšana un uzturēšana kārtībā
 • Pagasta ielu, parku, citu zaļo zonu apstādījumu apkopšana, uzturēšana kārtībā, jauno apstādījumu plānošana un izveide
 • Transporta pakalpojumu organizēšana un transporta pakalpojumu sniegšanas uzraudzība
 • Kultūras vēsturisko pieminekļu, pasaules karos un represijās bojā gājušo piemiņas vietu uzraudzība
 • Valsts, pašvaldību, kā arī investīciju projektu un programmu realizācija un vadīšana Aģentūras kompetences ietvaros
 • Dabas stihiju seku likvidēšanas pasākumu organizēšana

Apsaimniekojamie objekti

PA “Višķi” valdījumā ir nošķirti pamatlīdzekļi Ls 1 448 081 vērtībā (bilances vērtība dibināšanas brīdī) t.sk.

 • Dzīvojamās mājas 20, apkurināmā platība – 7 400 m2, 167 dzīvokļi., 300 iedzīvotāji,
 • Nedzīvojamās ēkas 6, apkurināmā platība 18 527 m2,
 • Ceļi un ielas 91,2 km,
 • Siltumtrases 1,7 km, – Kanalizācijas vadi 12,2 km, – Ūdensvadi 11,1 km,
 • Kabeļu elektrolīnijas 9,1 km,
 • Artēziskās akas 5 gab.

Materiāltehniskā bāze

 • Autobusi
  • – 2 piecdesmit vietīgie
  • – 1 divdesmit vietīgais
  • – 2 mikroautobusi
  • – 1 vieglā pasažieru automašīna
 • Autotransports
  • – 1 kanalizācijas atsūknēšanas un skalošanas mašīna
 • Traktortehnika
  • – 4 vienības traktortehnikas
  • – 2 piekabes
  • – 1 šķeldotājs
  • – 1 frontālais iekrāvējs
  • – 1 Polazzani ekskavators
 • Ražošanas objekti
  • – Špoģu katlu māja – 1 mWh
  • – Višķu tehnikuma katlu māja – 2 mWh
  • – Atdzelžošanas stacijas Vīgantos un Višķu tehnikumā
  • – Notekūdeņu attīrīšanas stacijas Špoģos un Vīgantos
  • – Sūkņu stacijas Višķu tehnikumā un Vīgantos
  • – Ūdenstornis Višķu tehnikumā, Vīgantu ciemā
  • – Mehāniskais komplekss

PA “Višķi” darbinieku aprēķinātais atalgojums

2019. gads
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
2018. gads
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs
Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris