51 skolēns deva savu pirmo jaunsarga solījumu

Es, Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus, — šo  svinīgo solījumu 2. maijā Višķu pagastā deva 51  jaunsargs. Šī jau ir otrā Daugavpils novadā izveidotā jaunsargu vienība, kurā apvienojušies Špoģu, Vaboles un Salienas vidusskolu, kā arī Lāču pamatskolas skolēni.

Valsts himna, solījuma nodošana, jaunsargu devīze “Augsim Latvijai!”, precīzās komandas, īsās un kodolīgās uzrunas radīja īpaši svinīgu gaisotni. Tā bija lieliska iespēja pārliecināties par to, cik nepieciešamas ir šādas jauniešu organizācijas, kas reālajā dzīvē audzina dzimtenes mīlestību.

Svinīgā solījuma nodošanas pasākumā piedalījās arī Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis, kas vēlēja jaunsargiem augt par īsteniem savas valsts patriotiem un godīgiem pilsoņiem; izskanot solījumam, būt atbildīgiem par to, aizdomāties par savu ģimeni, dzimto pusi un to, kā veidot savu valsti labāku un celt tās labklājību.

Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunsardzes darbības mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā un pilsoniskās apziņas un patriotisma veicināšana.

Izglītības pārvaldes vārdā jaunsargus uzrunāja un sveica novada Izglītības pārvaldes metodiķe Jolanta Urbāne. Ceļavārdus teica arī Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis: “Esiet par labu piemēru saviem skolas biedriem, klases biedriem, par godprātīgiem mūsu valsts pilsoņiem, Latvijas patriotiem. Vienmēr atcerēties Daugavpils novadu un vairot tā sasniegumus ikdienā un nākotnē.”.

Lāču pamatskolas 9. klases skolniece Diāna Kotova uzsvēra: “Izvēlējos būt jaunsardzē, jo savu nākotnes profesiju saistu ar dienestu robežsardzē. Manuprāt, gan jaunsarga, gan arī robežsarga galvenā misija ir dzimtenes sargāšana. To arī vēlos darīt turpmāk.”.

Īpaši saistoša bērniem šķiet iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās – iet pārgājienos, piedalīties nometnēs, salidojumos un sacensībās. Kā atzina skolēni, jaunsargam ir jābūt drošsirdīgam, izturīgam un pacietīgam, gudram un drosmīgam.

Vaboles vidusskolas 10. klases skolnieks Guntars Veliks: “Sen jau biju plānojis kļūt par jaunsargu, un, kad tāda izdevība radās, izmantoju to. Darīju to, lai iemācītos audzināt sevī patriotismu, kā arī gūt jaunas zināšanas. Galvenais ir nebaidīties izmēģināt un iemācīties kaut ko jaunu!”.

Salienas vidusskolas 9. un 10. klases skolnieces Diāna Aleksejeva un Anna Širšņova pastāstīja, ka nākotnē vēlas kļūt par policistēm, kā arī interesējas par profesionālo karadienestu.

FOTOGALERIJA

Olga Smane