2011.gada 1.jūnijā pašvaldības aģentūra „Višķi” un SIA „MGM PRO”, pamatojoties uz atklātā konkursa „Projektēšana un būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma un Špoģu tehnikuma ciemā”

2011.gada 1.jūnijā pašvaldības aģentūra „Višķi” un SIA „MGM PRO”, pamatojoties uz atklātā konkursa „Projektēšana un būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma un Špoģu tehnikuma ciemā” rezultātiem, noslēdza apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā” —–un „Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Špoģu tehnikuma ciemā” otrās kārtas realizēšanai.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, būvdarbu veikšanas termiņš ir 5,5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Būvdarbu līguma ietvaros Višķu tehnikuma ciemā tiks veikta:

– Esošās pašteces kanalizācijas tīkla rekonstrukciju 790 m,
– Rezerves artēziskā urbuma VT Nr.2 rekonstrukcija.

Būvdarbu izmaksas darbiem Višķu tehnikuma ciemā ir Ls 44830,12 (t.sk.PVN Ls 8084,12)

Špoģu ciemā tiks veikta:

– Esošā ūdensvada rekonstrukcija 530 m,
– Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve,

Būvdarbu izmaksas darbiem Špoģu ciemā ir Ls 261929,12 (t.sk.PVN Ls 47 233,12)