17.novembrī – Višķos koncerti un Lāpu gājiens veltīti Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienai

Šī gada 17. novembrī, jau trešo gadu pēc kārtas, turpinot tradīciju, Višķos norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītais Lāpu gājiens. Gājiena mērķis ir godināt Latvijas valsti, Latvijas valsts dibinātājus, brīvības cīnītājus un visus tos, kas joprojām dienu no dienas ir nomodā par Latvijas neatkarību.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad gājiena ietvaros visiem interesentiem tika piedāvāta daudzveidīgāka pasākuma programma, kā arī tika mainīts gājiena maršruts.

Pirmā Lāpu gājienam veltītā aktivitāte norisinājās jau 15. un 16. novembrī Višķu Jauniešu centrā, kur radošajā darbnīcā bērni un jaunieši svētkiem gatavoja gaismas lukturīšus no stikla burciņām, izrotājot tās ar latviešu rakstu zīmēm. Radošajā procesā bērni, cita starpā, paplašināja arī savas zināšanas par dažādiem latviešu tautas simboliem.

Lāpu gājiena ietvaros, apmeklētāji 17.novembrī jau plkst.16:00 pulcējās Višķu Jauniešu centrā uz tikšanos ar Daugavpils Zemessardzes 34.Artilērijas bataljona pārstāvjiem. Tikšanās laikā Zemessardzes karavīri vadīja prezentāciju par Zemessardzi un demonstrēja zemessarga ekipējumu, piedāvājot to arī pielaikot. Lai arī jaunieši izrādīja īpašu interesi par iespējām, ko sniedz dienests Zemessardzē, jāteic, ka prezentāciju ar interesi skatījās arī gados vecāki pagasta iedzīvotāji.

Plkst.16:30 Višķu Tehnikuma ciemu pieskandināja arī krietni tālāki viesi – atraktīvais Latvijas Republikas Zemessardzes orķestris, kas uz Višķiem bija ieradies no Rīgas. Mākslinieki tika sagaidīti ar skaļām ovācijām, bet koncerta izskaņā skaļie aplausi vēl ilgi neļāva viesiem pamest skatuvi. Orķestra izpildījumā skanēja tautā iemīlēti skaņdarbi valsts svētku noskaņās – Raimonda Paula, Ulda Marhileviča, Imanta Kalniņa dziesmas sildīja klausītāju sirdis, bet Zigmāra Liepiņa skaņdarbi no rokoperas “Lāčplēsis” vēl jo īpaši saviļņoja un aizkustināja visus koncerta apmeklētājus.

Pēc koncerta, visi klātesošie vienojās kopīgā Lāpu gājienā, kas vijās cauri Višķu Tehnikuma ciemam uz Višķu Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu. Gājienu ar savu klātbūtni papildināja arī Zemessardzes 34.Artilērijas bataljona karavīri, kas nesa Latvijas un Višķu pagasta karogus, gājiena dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā, dziedot Div’ dūjiņas, Strauja, strauja upe tecēj’ un citas tautā pazīstamas dziesmas.

Pie baznīcas, gājiena dalībniekus sagaidīja draudzes prāvests Andrejs Aglonietis, aicinot uz kopīgu lūgšanu pieminot 1941.gadā nomocīto priesteri Vladislavu Litaunieku. Priesteri, kuram tika piemērots augstākais soda mērs – nošaušana un mantas konfiskācija, par  “palīdzības sniegšanu starptautiskajai buržuāzijai, uzkūdīšanu uz diversiju, kontrrevolucionāru aģitāciju un propagandu”.

Pēc īsas lūgšanas, baznīcā sekoja lasījums no Sv.Rakstiem un kopīgs aizlūgums par valsti.

Svinīgo atmosfēru baznīcā papildināja Daugavpils novada Kultūras centra jauktais koris “Latgale”, kuru skanīgajā izpildījumā izskanēja tādas dziesmas kā Romāna Grantovska Svētī Kungs, Mārtiņa Brauna Mīla Ir Kā Uguns, Raimonda Paula Vismīļā māte Marija un citas, bet kulminācijā – Latvijas valsts himna.

Vissirsnīgāko paldies Višķu pagasta pārvalde vēlas izteikt Latvijas Republikas Zemessardzes orķestrim, kuri saspringtajā novembra grafikā, spēja rast laiku, lai ciemotos Višķos. Īpašs paldies orķestra vadītājam virsleitnantam Andim Karelim, kuru  nākošajā dienā,  Rīgas pilī valsts prezidents apbalvoja ar Viestura ordeni, ieceļot par Viestura ordeņa kavalieri. Višķu iedzīvotāju vārdā, vissirsnīgākie laba vēlējumi, Jums, Andi.

Milzīgs paldies Daugavpils novada Kultūras centra jauktajam korim “Latgale”, kuru skanīgās balsis piepildīja Višķu Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcu un katra klausītāja sirdi, radot patīkamu saviļņojumu Latvijas valsts svētku svinībām.

Paldies sakām Daugavpils Zemessardzes 34.Artilērijas bataljona pārstāvjiem, par aizraujošo prezentāciju, Nacionālo bruņoto spēku popularizēšanu un Višķu jauniešu motivēšanu nākotnē sniegt savu ieguldījumu valsts aizsardzības spēku stiprināšanā.

Pateicību izsakām arī Višķu Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas prāvestam Andrim Aglonietim par sadarbību un baznīcas atbalstu valsts svētku svinību organizēšanā, par kopīgām lūgšanām un īpašu atmosfēru.

Mēs veidojam Latviju – mūsu vārdi, domas un darbi. Paldies ikvienam pasākuma atbalstītājam un apmeklētājam – visiem, kas vienojās kopīgai dziesmai un  lūgšanai mūsu valsts godam. Vairosim patriotismu sevī, savās mājās, savā pagastā, novadā un valstī!

Vairāk foto – sadaļā Fotogalerija